مقاله پژوهشی

1. گلچین گرایی؛ رهیافتی نو برای تبیین بحران های بین المللی

سید محمد امین آبادی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


2. نظریه‌پردازی تجربی در روابط بین‌الملل

بهرام عین الهی معصوم؛ احسان کاظمی


3. بررسی پارامترهای سیاسی-اقتصادی افول ایالات متحده آمریکا

شهره پیرانی؛ سید عبداله رضوی


4. موانع فزاینده ى منطقه‌گرایی درون زا در خاورمیانه از منظر مکتب کپنهاگ

سید محمد حسینی


5. سازوکارهای حکمرانی خوب در جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران

6. کژکارکردهای وهابیسم و تعمیق شکاف بن سلمان با وهابیون عربستان سعودی

7. شورای مردم‌نهاد صلح و امنیت بین‌المللی، رویکردی سیستمی و استراتژیک به حل‌وفصل بحران‌های هژمون ساخت عرصه بین‌الملل

غلامرضا کحلکی؛ عبدالرضا بای؛ علی محمد زاده


8. توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادرات محور در راستای تحولات جهانی مبتنی بر سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی

9. نقش دیپلماسی مسیر دوم در مناسبات ایران و آمریکا: مطالعه موردی دیپلماسی ورزشی(2019-1998)

سودابه مختاری؛ گارینه کشیشیان سیرکی