دوره و شماره: دوره 10، شماره 4 - شماره پیاپی 39، اسفند 1399 

مقاله پژوهشی

گلچین گرایی؛ رهیافتی نو برای تبیین بحران های بین المللی

صفحه 7-38

10.22034/irr.2021.124843

سید محمد امین آبادی؛ سید جلال دهقانی فیروزآبادی


نظریه‌پردازی تجربی در روابط بین‌الملل

صفحه 39-80

10.22034/irr.2021.122838

بهرام عین الهی معصوم؛ احسان کاظمی


بررسی پارامترهای سیاسی-اقتصادی افول ایالات متحده آمریکا

صفحه 81-124

10.22034/irr.2021.122839

شهره پیرانی؛ سید عبداله رضوی


موانع فزاینده ى منطقه‌گرایی درون زا در خاورمیانه از منظر مکتب کپنهاگ

صفحه 125-146

10.22034/irr.2021.122840

سید محمد حسینی


نهادهای اجرائی و نظارتی انتخابات در ایران و ترکیه

صفحه 147-176

10.22034/irr.2021.122852

هاوری مدرس؛ جلیل نائبیان؛ پرویز احدی


کژکارکردهای وهابیسم و تعمیق شکاف بن سلمان با وهابیون عربستان سعودی

صفحه 177-204

10.22034/irr.2021.122856

عبدالرضا عالیشاهی؛ ابراهیم برزگر؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر


شورای مردم‌نهاد صلح و امنیت بین‌المللی، رویکردی سیستمی و استراتژیک به حل‌وفصل بحران‌های هژمون ساخت عرصه بین‌الملل

صفحه 205-240

10.22034/irr.2021.122837

غلامرضا کحلکی؛ عبدالرضا بای؛ علی محمد زاده


توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادرات محور در راستای تحولات جهانی مبتنی بر سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی

صفحه 241-268

10.22034/irr.2021.122843

فیروزه حاج علی اکبری؛ سحر اسدزاده منجیلی؛ محمد طالقانی؛ مهران مهدی زاده


نقش دیپلماسی مسیر دوم در مناسبات ایران و آمریکا: مطالعه موردی دیپلماسی ورزشی(2019-1998)

صفحه 269-290

10.22034/irr.2021.125218

سودابه مختاری؛ گارینه کشیشیان سیرکی


تدوین سناریوهای آینده صلح و امنیت نظام بین‌الملل معاصر با تأکید بر مؤلفه‌های امنیت جامع

صفحه 291-316

10.22034/irr.2021.128057

خادم علی تهذیبی؛ رضا سیمبر


مدیریت ریسک‌های بانک‌ها و موسسات مالی در پرداخت بر مبنای اعتبارات اسنادی در تجارت خارجی

صفحه 317-338

10.22034/irr.2022.356023.2244

غلامرضا کریمی


جهت گیری سیاست های رسانه ای دولت های احمدی نژاد و روحانی با تاکید بر مساله هسته ای

صفحه 339-361

10.22034/irr.2022.374430.2304

علی رئیسی فر؛ بهمن کشاورز قاسم آبادی؛ سید فرشید جعفری پایبندی؛ مهدی خوش خطی