مقاله پژوهشی

1. چشم اندازها و چالش‌های قدرت نرم هند در پرتو دموکراسی و توسعه اقتصادی

10.22034/irr.2021.127351

خسرو دهقانی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


2. تبیین الگوی استقرار صلح در اروپای پس از جنگ جهانی دوم

10.22034/irr.2021.130804

مهدی کریمی


3. راهبرد سیاسی و امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه

10.22034/irr.2021.130825

احسان تقی زاده سالاری؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر؛ داود هرمیداس باوند


4. درک متقابل بریتانیا و ایالات متحده از اهمیت رابطه ویژه: از ملی‌شدن نفت ایران تا توافق برجام

10.22034/irr.2021.130931

سام محمدپور؛ محمدرضا سعیدآبادی


5. روانشناسی سیاسی تروریسم : نقش محیط پدیداری، زمینه ساز و شخصی در گسترش تروریسم

10.22034/irr.2021.130965


6. انگیزه‌های انعقاد معاهدات در نظام وستفالیایی بین المللی در پرتو اقتصاد سیاسی بین‌الملل

10.22034/irr.2021.130966


7. موج سوم انقلاب تکنولوژیک، نئومرکانتیلیسم اقتصادی و عدالت انتزاعی

10.22034/irr.2021.132370

علی اصغر موسی پسندی؛ کمال پولادی