1. نگاه چینی به دانش روابط بین‌الملل: چارچوبی برای تغییر نظم جهانی

صفحه 7-30

10.22034/irr.2021.144714

بهنام وکیلی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ سعید میرترابی


مقاله پژوهشی

2. واکاوی تأثیر ظهور داعش بر وضعیت اقتصاد انرژی در سوریه و اسرائیل

صفحه 31-68

10.22034/irr.2021.299628.2027

مهدی محمدیان؛ حجت مهکویی؛ سارا فلاحی؛ یوسف زین العابدین عموقین


3. جنبش جوچه، یک بستر و دو برسازگی

صفحه 69-94

10.22034/irr.2022.297328.2017

محمدحسین اسماعیلی سنگری


4. نفوذ چین در پرتو نقش امنیتی آمریکا در حوزه خلیج فارس

صفحه 95-118

10.22034/irr.2022.297021.2012

غفار زارعی؛ محمد احمدی نیا؛ علی محمد حقیقی


5. تحلیل گفتمان میرزا ملکم خان پیرامون مفهوم آزادی در انقلاب مشروطیت

صفحه 119-146

10.22034/irr.2022.315076.2075

بهمن احمدی؛ سید اسمعیل حسینی گلی؛ عبدل حسین الله کرم؛ محمد رحیم عیوضی


6. اتحاد مربع: ناتوی آسیایی برای مهار چین در ایندو-پاسیفیک

صفحه 147-178

10.22034/irr.2021.144277

قدرت الله بهبودی نژاد؛ سید رضا تقوی نژاد


مقاله پژوهشی

7. بازتاب گفتمان فضای باز سیاسی ایالات متحده امریکا در فضای سیاسی ایران (1978-1977).

صفحه 179-200

10.22034/irr.2021.309893.2063

سید هادی موسوی؛ مرتضی دهقان نژاد؛ علی اکبر جعفری


8. نهاد انتخاباتی پارلمان در حکمرانی مدرن؛ امکان سنجی نظام انتخاباتی تناسبی برای جمهوری اسلامی ایران

صفحه 201-224

10.22034/irr.2022.318211.2094

حمزه علیشاهی؛ فرامرز میرزازاده؛ حسن خداوردی


9. واکاوی چرخش جدید سیاست خارجی ترکیه در قبال خاورمیانه

صفحه 225-252

10.22034/irr.2022.291231.1989

جابر قاسمی؛ امیرعلی مددی


10. تاثیر تحولات ژئوپلتیک کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با محوریت عربستان بر امنیت ملی جمهوری اسلامی

صفحه 246-227

10.22034/irr.2022.145906

علی حقیقت شناس کماچالی؛ عبدالرضا فرجی راد؛ ریباز قربانی نژاد


11. تأملی راهبردی بر مفهوم جرم جاسوسی در حقوق عربستان، بحرین و ایران در پرتو بهار عربی

صفحه 247-279

10.22034/irr.2022.313891.2071

سید محمد هاشمی؛ احمد فلاحی؛ جمال بیگی