دوره و شماره: دوره 12، شماره 3 - شماره پیاپی 46، مهر 1401 

مقاله پژوهشی

کاربست روش تاریخی در پژوهش‌های روابط بین‌الملل

صفحه 7-38

10.22034/irr.2022.319566.2102

مژگان قربانی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن شریعتی نیا؛ محسن اسلامی


روابط اتحادیه اروپا با چین؛ از همکاری عمل‌گرایانه به سمت مشارکت راهبردی

صفحه 39-69

10.22034/irr.2022.343974.2189

علی صباغیان؛ راج دیپ سینگ


نقش متغیرهای عمومی در فرایند تصمیم سازی و سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا نسبت به برجام

صفحه 71-100

10.22034/irr.2022.341445.2185

سجاد عبادی؛ سید علی طباطبایی پناه؛ علیرضا سلطانی


تبیین چرایی و چگونگی شکل‌گیری جنگ روسیه و اوکراین بر پایه نظریه «موازنه تهدید

صفحه 101-128

10.22034/irr.2022.352245.2231

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سارا فرحمند


برنامه هسته‌ای ایران و رژیم امنیتی خاورمیانه در عصر ترامپ

صفحه 131-154

10.22034/irr.2022.342047.2184

مرتضی علیخانی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمدرضا قائدی


زیست جهان؛ قلمرو و خاستگاه اندیشه ای و آیینی جامعه صابئین ایران

صفحه 155-184

10.22034/irr.2022.362209.2265

عبدالرضا مزرعه؛ یداله ملکی؛ جعفر تابان


برسازی امنیتی آمریکا از ایران در ادراک غرب آسیا و تنزل بهرۀ صلح در اقتصاد سیاسی منطقه

صفحه 185-220

10.22034/irr.2022.362112.2264

مسعود هاشمی؛ فرهاد دانش نیا؛ قدرت احمدیان


درهم تنیدگی مناقشه ایران -آمریکا و روند صلح خاورمیانه: بررسی دوره باراک اوباما و دونالد ترامپ

صفحه 221-247

10.22034/irr.2022.370903.2300

سیدهادی آریاشکوه؛ عباس مرادی؛ اصغر پرتوی؛ مالک ذوالقدر


مولفه‌های تاثیرگذار در رویکرد تقابل‌آمیز میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا

صفحه 249-276

10.22034/irr.2022.369010.2293

سید علی بنی هاشمی؛ ماشااله حیدر پور؛ داود کیانی


جریان‌شناسی و تحلیل گفتمان سیاسی: رهبری جریان صدر عراق

صفحه 297-333

10.22034/irr.2021.306052.2051

فاطمه جرجران شوشتری؛ محمدرضا حاتمی؛ احمد بخشایشی اردستانی؛ حسین الله کرم