دوره و شماره: دوره 3، شماره 10، دی 1392 (10) 
نقش ایران در گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل

صفحه 9-36

الهه کولایی؛ حبیب رضازاده


توانمندی و هویت: دو درک متفاوت از امنیت در مکتب کپنهاک

صفحه 37-60

حسین دهشیار


نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام

صفحه 61-82

محمدعلی بصیری؛ مینا احسانی فرید؛ میرهادی حسینی کندلجی


بررسی نقش و جایگاه تروریسم در سیاست خارجی امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تا سال 2013

صفحه 83-110

عنایت‌الله یزدانی؛ سامان محمدی


رقابت قدرت‌ها، ژئوپولیتیک خزر و منافع ملی ایران

صفحه 111-136

سید امیر نیاکویی؛ فرامرز میرزازاده


ادوارد سعید، انقلاب‌های عربی و مسئله امنیت انتقادی در خاورمیانه

صفحه 137-160

نبی‌‌الله ابراهیمی


آزمون‌پذیری نظریه سازه‌انگاری در بررسی سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دولت‌های نهم و دهم (1391-1384)

صفحه 161-202

ضیاءالدین صبوری؛ تاج‌الدین صالحیان