دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، اردیبهشت 1393 (11) 
بررسی آیپک و تأثیر آن بر سیاست خاورمیانه‌ای امریکا

صفحه 9-34

رضا سیمبر؛ کیانوش نظری


ضرورت‌های دیپلماسی در عصر فناوری

صفحه 35-66

سید محمدکاظم سجادپور؛ مهدی زاده‌علی‌


تحلیل و بررسی مواضع انگلستان در قبال تحولات اخیر خاورمیانه مطالعه موردی: بحرین، سوریه و مصر

صفحه 67-98

محمدحسن خانی؛ حجت‌اله نوری ساری


توازن‌طلبی نرم اروپایی با امریکا در پروندة هسته‌ای ایران

صفحه 99-128

سید اصغر کیوان‌حسینی؛ فاطمه دانشور محمدزادگان


حقوق بین‌الملل و تشکیل کشور مستقل فلسطینی

صفحه 129-162

سید احمد طباطبایی؛ داوود محبی انجدانی


ارتباط اصل حق تعیین سرنوشت با تجزیه‌طلبی و خودمختاری

صفحه 163-194

علیرضا آرش‌پور؛ فرناز شیرانی


تحلیل ساختارهای ژئوپلیتیکی تروریسم در دهة اول هزارة سوم میلادی

صفحه 195-219

سجاد کریمی پاشاکی؛ روح‌الله منعم؛ محمدصادق یحیی‌پور