مقاله پژوهشی

1. تحول سیاست خارجی هند در حوزه جنوب شرقی آسیا

صفحه 14-44

رضا سیمبر؛ سجاد بهرامی مقدم


2. پیامدهای رشد اقتصادی و نظامی چین بر اتحاد دوجانبه آمریکا – ژاپن

صفحه 45-74

محمد تقی زاده انصاری


3. عوامل موثر بر دگرگونی روابط روسیه با آمریکا در دوره «دمیتری مدودیف»

صفحه 75-106

الهه کولایی


4. ساخت واقع‌گرایی در سنت و فرهنگ ایرانی

صفحه 107-136

علیرضا خسروی؛ مهدی میرمحمدی


5. ظرفیت نظریه‌های روابط بین‌الملل برای ایجاد تعامل و تقارب با حقوق بین‌الملل

صفحه 137-156

سمیرا محسنی؛ سید عبدالعلی قوام


6. عناصر قواعد عرفی در پرتو گزارش سال2014 گزارشگر ویژه‌ کمیسیون حقوق بین‌الملل

صفحه 157-182

ستار عزیزی؛ علی مختاری مطلق


7. عوامل احتمالی تجزیه حقوق بین الملل با تاکید بر گزارش سال 2006 کمیسیون حقوق بین الملل

صفحه 183-208

همایون مافی؛ وحید بذار


8. مطالعه تطبیقی پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران و کره شمالی از نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا سال 2015

صفحه 209-240

محمدعلی بصیری؛ مجیدرضا مومنی؛ الهام استوار


9. سیاستگذاری منافع متقابل و عقلانیت راهبردی در سیاست خارجی اعتدال

صفحه 241-276

عباس مصلی نژاد


10. نقش افزایش قدرت منطقه‌ای ایران در سیاست‌گذاری شورای همکاری خلیج فارس: 2015– 2005

صفحه 277-310

مجید روحی دهبنه؛ سجاد مرادی کلارده