دوره و شماره: دوره 6، شماره 22 - شماره پیاپی 1، اسفند 1395، صفحه 1-314 

مقاله پژوهشی

ترامپ و محوریت توانمندی‌های اقتصادی و نظامی در قلمرو سیاست خارجی

صفحه 15-34

حسین دهشیار


نقش ارتباطات میان فرهنگی در تصمیم کشورها به تنش‌زدایی

صفحه 35-58

دکتر محمدحسین جمشیدی؛ دکتر احمد سلطانی‌نژاد؛ جلیل بیات


جایگزینی نفوذ آمریکا به جای انگلیس در ایران (1979-1953)

صفحه 59-100

اصغر جعفری ولدانی؛ محسن پیرهادی


تحرک‌بخشی به دیپلماسی دفاعی در پرتو فرصت‌ها و تهدیدات برنامه اقدام سازمان ملل و تاثیر آن بر امنیت نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 101-128

مهدی ذوالفقاری؛ ایمان خسروی


ایران- عراق: چشم اندازی بر راهبردی شدن مناسبات دوجانبه

صفحه 129-162

سیدشمس‌الدین صادقی؛ مهری مارابی؛ نرگس اکسا


چین از ثروت به توسعه طلبی دریایی

صفحه 163-186

محمد تقی‌زاده‌انصاری


تأملاتی غیرغربی بر نظریه‌های روابط بین‌الملل

صفحه 187-210

رحمت حاجی‌مینه


بحران نظریّه‌پردازی در روابط بین‌الملل؛ بستری مساعد برای اندیشه‌ورزی اسلامی

صفحه 211-236

محسن اسلامی؛ محمد داوند؛ حجت داوند


ضرورت و بایسته‌های مطالعات صلح از دیدگاه حقوق بین‌الملل

صفحه 237-266

پوریا عسکری؛ یلدا خسروی


عوامل مؤثر در ایجاد بی‌ثباتی سیاسی و امنیتی منطقه خلیج‌فارس

صفحه 267-293

عبدالرضا فرجی راد؛ سید مصطفی هاشمی