دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، مرداد 1396، صفحه 1-308 

مقاله پژوهشی

نظام پارلمانی در اروپا، از تعامل سیستم‌های مونو و بی‌کامرالیسم تا تعادل میان مجالس عالی و ملی

صفحه 15-44

سید محمد طباطبایی


بحران‌های چهارگانه و خیزش راست افراطی در اروپا

صفحه 45-78

محمدرضا دهشیری؛ روح‌الله قاسمی


شناسایی حداکثری و منازعات بازفرجام خاورمیانه: یک مدل نظری

صفحه 79-108

امیرمحمد حاجی یوسفی؛ مهدخت ذاکری


تبیین عوامل موثر بر اتخاذ استراتژی دولت ترامپ نسبت به افغانستان

صفحه 109-132

نوذر شفیعی


بررسی راهبردی دیپلماسی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران مطالعه موردی: دولت یازدهم و دوازدهم

صفحه 133-158

ضیاءالدین صبوری؛ تاج الدین صالحیان


ظهور چین: چالش‌های ایالات‌متحده آمریکا در مواجهه با قدرت روزافزون چین در روابط بین‌الملل

صفحه 159-184

محمدحسن خانی؛ محمد مسرور


نقش مجتمع‌‏های نظامی- صنعتی در سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا

صفحه 185-214

محمدولی مدرس؛ رضا خلیلی؛ حبیب عطانژاد


جنبش جنگل در پرتو کشمکش قدرت‌های بزرگ

صفحه 215-236

عباس پناهی؛ امیر مهرنیا


نقش نظام آموزش عالی در پیوند میان توسعه علم و تحکیم صلح

صفحه 237-264

آرامش شهبازی؛ مجیدرضا مومنی


آموزش حقوق بشر پیش از آموزش عالی و در دوره ابتدایی

صفحه 265-285

اسماعیل زارعی زوارکی؛ سیدقاسم زمانی؛ زهرا طاهایی