دوره و شماره: دوره 7، شماره 25 - شماره پیاپی 1، آذر 1396 

مقاله پژوهشی

بررسی جنبش‌های اجتماعی خاورمیانه از نظرگاه نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت

صفحه 15-40

ارسلان قربانی؛ محسن کشوریان آزاد


تحول پذیری " گذار قدرت " بر محور ادبیات معطوف به دگرگونی درنقش و جایگاه امریکا مکتب افول، امریکاستیزی و جهان پسا امریکا

صفحه 41-64

سیداصغر کیوان حسینی؛ مریم چاووشی قمی


مشارکت راهبردی، الگویی نوین برای روابط ایران-روسیه

صفحه 65-90

سیدحسن میرفخرائی؛ امید رحیمی


تاثیر خیزش‌های عربی خاورمیانه بر الگوی روابط ایران و ترکیه (2017-2011)

صفحه 91-120

سیدامیر نیاکویی؛ ویدا حاجی


تأثیر بازتولید داعش در کشور عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 121-148

محمدجواد هراتی؛ سید محمد جواد قربی


تحول مفهوم حاکمیت ملی دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت

صفحه 149-174

علی فقیه حبیبی


بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان با تاکید بر تئوری‌های نوین حاکمیت

صفحه 175-207

عباسعلی طالبی؛ رضا جلالی؛ بیژن نیری؛ امیر ساجدی


قلمرو اعمال قانون در داوری تجاری بین‌المللی

صفحه 178-201

عسکر حاجی پور؛ علیرضا رجب زاده؛ محمد رضا فلاح


بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین (ع):‏ مطالعه موردی تحلیل محتوای کتاب اصول کافی ‏

صفحه 235-259

مصطفی اسماعیلی؛ غلامرضا خواجه‌سروی


ارزیابی و سنجش تاثیر ظهور جریان‌های نوسلفیه بر جایگاه منطقه‌ای ‏جمهوری اسلامی ایران

صفحه 261-278

حسین نصیرزاده؛ مهناز گودرزی