مقاله پژوهشی

1. بررسی جنبش‌های اجتماعی خاورمیانه از نظرگاه نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت

صفحه 15-40

ارسلان قربانی؛ محسن کشوریان آزاد


2. تحول پذیری " گذار قدرت " بر محور ادبیات معطوف به دگرگونی درنقش و جایگاه امریکا مکتب افول، امریکاستیزی و جهان پسا امریکا

صفحه 41-64

سیداصغر کیوان حسینی؛ مریم چاووشی قمی


3. مشارکت راهبردی، الگویی نوین برای روابط ایران-روسیه

صفحه 65-90

سیدحسن میرفخرائی؛ امید رحیمی


4. تاثیر خیزش‌های عربی خاورمیانه بر الگوی روابط ایران و ترکیه (2017-2011)

صفحه 91-120

سیدامیر نیاکویی؛ ویدا حاجی


5. تأثیر بازتولید داعش در کشور عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 121-148

محمدجواد هراتی؛ سید محمد جواد قربی


6. تحول مفهوم حاکمیت ملی دولت ها در پرتو دکترین مسئولیت حمایت

صفحه 149-174

علی فقیه حبیبی


7. بررسی تطبیقی وضعیت حقوق بشر در ایران و عربستان با تاکید بر تئوری‌های نوین حاکمیت

صفحه 175-207

عباسعلی طالبی؛ رضا جلالی؛ بیژن نیری؛ امیر ساجدی


8. قلمرو اعمال قانون در داوری تجاری بین‌المللی

صفحه 178-201

عسکر حاجی پور؛ علیرضا رجب زاده؛ محمد رضا فلاح


9. بررسی مفهوم امنیت در سیره معصومین (ع):‏ مطالعه موردی تحلیل محتوای کتاب اصول کافی ‏

صفحه 235-259

مصطفی اسماعیلی؛ غلامرضا خواجه‌سروی


10. ارزیابی و سنجش تاثیر ظهور جریان‌های نوسلفیه بر جایگاه منطقه‌ای ‏جمهوری اسلامی ایران

صفحه 261-278

حسین نصیرزاده؛ مهناز گودرزی