دوره و شماره: دوره 7، شماره 26 - شماره پیاپی 1، اسفند 1396، صفحه 1-194 

مقاله پژوهشی

دیپلماسی فرهنگی و تأثیر آن بر روابط سیاسی و اقتصادی کشورها، مطالعه موردی روابط ایران و ژاپن در دوران تحریم

صفحه 15-50

سید عباس عراقچی؛ فائزه جنتی محب


صلح غایت‌انگارانه؛ تطبیقی هستی و انسان‌شناسانه بر نظریه صلح در اسلام و غرب

صفحه 51-78

علی آدمی


حق تعویض و تعمیر کالا در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا 1980 و حقوق ایران

صفحه 79-104

محمذرضا شرافت پیما؛ جعفر کاملی


هستی‌شناسی صلح و جایگاه آن در نظام آموزشی ژاپن

صفحه 105-122

حمید صالحی


الگوی حقوقی تعادل بین خودمختاری مناطق و یکپارچگی ملت در اندیشه دادگاه قانون اساسی اسپانیا (مطالعه موردی: استقلال‌طلبی کاتالان)

صفحه 123-156

احمد اعتماد؛ حسین رحمت اللهی


نقش توانمندسازی کارکنان رسانه در مدیریت بحران‌های زیست محیطی بین المللی دریای خزر

صفحه 157-178

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد طالقانی؛ رضا سیمبر؛ یونس رنجکش کیسمی


تشیع و نفوذ ژئوپولیتیکی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 179-210

علی کریمیان


سیاست کوانتومی: کاربست نظریه کوانتوم ‏ در تحلیل پدیده‌های سیاست بین‌الملل

صفحه 197-221

محمد محمودی کیا


نقش تجربیات بین‌المللی بریادگیری سیاست گذاران ‏

صفحه 223-242

سروش امیری


ماهیت و کارکرد نمایندگی در قراردادهای تجاری بین المللی ‏ایران و اروپا ‏

صفحه 243-270

احمد حیدری؛ حجت الله عسکری