1. نوجهانی‌شدن صلح‌جویانه(صلح سیاره‌ای): چارچوبی تئوریک از مفهوم صلح ایرانی در روابط بین‌الملل

دوره 5، شماره 16، تابستان 1394، صفحه 209-236

حسین درجانی؛ امیر هوشنگ میرکوشش


2. تبیین دیپلماسی عمومی و فرهنگی از منظر سازه انگاری جهان وطنی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 130-200

امیر هوشنگ میرکوشش


3. آیندۀ روابط امریکا و چین: همکاری؛ رقابت

دوره 3، شماره 9، پاییز 1392، صفحه 73-110

جواد امام‌جمعه‌زاده؛ امیر هوشنگ میرکوشش


4. نقش شبکه های اجتماعی در تحولات خاورمیانه و شمال آفریقا

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 56-57

امیرهوشنگ میرکوشش؛ حسین درجانی