1. توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادرات محور در راستای تحولات جهانی مبتنی بر سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی

دوره 10، شماره 4، زمستان 1399، صفحه 241-268

10.22034/irr.2021.122843

فیروزه حاج علی اکبری؛ سحر اسدزاده منجیلی؛ محمد طالقانی؛ مهران مهدی زاده


2. نقش توانمندسازی کارکنان رسانه در مدیریت بحران‌های زیست محیطی بین المللی دریای خزر

دوره 7، شماره 26، زمستان 1396، صفحه 157-178

اصغر عالم تبریز؛ اکبر عالم تبریز؛ محمد طالقانی؛ رضا سیمبر؛ یونس رنجکش کیسمی