1. ریسک تقلب در اعتبارات اسنادی در تجارت بین الملل

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 281-307

غلامرضا کریمی؛ حسین مهرپور؛ منوچهر توسلی نائینی


2. اوراسیاگرایی روسیه، بنیادها، اندیشه و نتایج و تأثیر آن بر رابطه روسیه و ایران از سال 2000 تا 2015

دوره 6، شماره 20، تابستان 1395، صفحه 39-64

معصومه زارعی هدک؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ غلامرضا کریمی