1. امکان سنجی شکل‌گیری نظم و امنیت در منطقه پساآمریکایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 241-254

ابراهیم معراجی؛ حسین دهشیار


2. نظم‌های منطقه‌ایِ غیراروپایی از منظر مکتب انگلیسی ‏

دوره 9، شماره 1، بهار 1398، صفحه 159-186

روح اله طالبی آرانی؛ نورالدین اکبری کریم آبادی