1. چالش های ژئوپولیتیکی دولت اقلیم کردستان عراق

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 229-262

هادی قنبری؛ علیرضا رضائی؛ قاسم ترابی