1. امکان سنجی شکل‌گیری نظم و امنیت در منطقه پساآمریکایی

دوره 10، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 241-254

ابراهیم معراجی؛ حسین دهشیار


2. تأثیر بازتولید داعش در کشور عراق بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 121-148

محمدجواد هراتی؛ سید محمد جواد قربی