1. تاثیر آینده‌های محتمل عراق پساداعش بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بر اساس روش سناریو‌نویسی

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 91-124

10.22034/irr.2020.119357

داود افشاری؛ شهروز ابراهیمی


2. منافع ایالات متحده در قرارداد 1975 الجزایرایران و عراق

دوره 10، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 197-227

10.22034/irr.2020.113627

روشنک ماسوری؛ فیاض زاهد


3. چالش های ژئوپولیتیکی دولت اقلیم کردستان عراق

دوره 10، شماره 1، بهار 1399، صفحه 229-262

هادی قنبری؛ علیرضا رضائی؛ قاسم ترابی


4. تصویر سازی دولت اسلامی عراق و شام از خشونت و قدرت اجتماعی

دوره 9، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 219-247

ارسلان قربانی شیخ نشین؛ حمید امامی؛ سیدعلی منوری


5. ایران- عراق: چشم اندازی بر راهبردی شدن مناسبات دوجانبه

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 129-162

سیدشمس‌الدین صادقی؛ مهری مارابی؛ نرگس اکسا


6. سناریوهای محتمل آینده عراق بر اساس بازیگران مؤثر سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی

دوره 6، شماره 19، بهار 1395، صفحه 55-86

عنایت الله یزدانی؛ داود افشاری؛ بهمن ربیعی نیا