1. اسلام و خشونت درجهان اسلام؛ از زمینه های نظری تا اقدامات عملی

دوره 9، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 147-172

علی اکبر علیخانی


2. ارزیابی و سنجش تاثیر ظهور جریان‌های نوسلفیه بر جایگاه منطقه‌ای ‏جمهوری اسلامی ایران

دوره 7، شماره 25، پاییز 1396، صفحه 261-278

حسین نصیرزاده؛ مهناز گودرزی


3. بحران نظریّه‌پردازی در روابط بین‌الملل؛ بستری مساعد برای اندیشه‌ورزی اسلامی

دوره 6، شماره 22، زمستان 1395، صفحه 211-236

محسن اسلامی؛ محمد داوند؛ حجت داوند


4. حقوق بشر و انجام مذاکرات نهادینه جهانی و منطقه ای، راهکار تحقق امنیت جامع

دوره 4، شماره 14، زمستان 1393، صفحه 11-30

رضا سیمبر؛ غلامرضا اسداللهی


5. راهبردهای عمل‌گرایانة اسلام در روابط با غیر ‌مسلمان‌ها

دوره 3، شماره 8، تابستان 1392، صفحه 57-78

علی اکبر علیخانی


6. الگوی نظم جهانی در نظریه اسلامی روابط بین الملل

دوره 2، شماره 3، بهار 1391، صفحه 9-47

سید جلال دهقانی فیروزآبادی


7. مبانی و اصول روابط بین‌الملل در اسلام

دوره 1، شماره 1، پاییز 1390، صفحه 11-38

علی‌اکبر علیخانی