1. نقش فرهنگ در منازعات و همکاری‌های بین‌المللی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1393، صفحه 96-120

حسن خداوردی


2. توانمندی و هویت: دو درک متفاوت از امنیت در مکتب کپنهاک

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 37-60

حسین دهشیار


3. وابستگی متقابل روسیه و اتحادیۀ اروپا در حوزۀ انرژی

دوره 2، شماره 6، زمستان 1391، صفحه 82-110

مسعود موسوی شفایی؛ احمد سلطانی‌نژاد؛ مهدی زحمتکش