1. شکل گیری سیاست خارجی در عربستان سعودی: عوامل درونی تاثیرگذار ‏

دوره 9، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 69-106

مجید بزرگمهری؛ مریم نوروزی


2. نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام

دوره 3، شماره 10، زمستان 1392، صفحه 61-82

محمدعلی بصیری؛ مینا احسانی فرید؛ میرهادی حسینی کندلجی


3. نمایندگی/ سخن‌گوییِ جهان اسلام: چیستی ادّعا و کیستی مدّعی

دوره 1، شماره 2، زمستان 1390، صفحه 101-130

محسن خلیلی؛ رضا دانشمندی؛ سیّدمحسن موسوی‌زاده جزایری