در صورتی که در سامانه ثبت نام نکرده اید، روی ثبت نام در سامانه کلیک کنید.

مقاله را در دوفایل به شرح ذیل ارسال نمایید:

یکی فایل مشخصات یعنی مقاله به صورت کامل  به همراه چکیده فارسی و انگلیسی و مشخصات دقیق و کامل نویسندگان به زبان فارسی و انگلیسی

و دیگری فایل اصلی بدون نام یعنی مقاله  به صورت کامل به همراه چکیده های فارسی و انگلیسی بدون ذکر نام و مشخصات نویسندگان

در صورتی که نام کاربری یا رمز ورود خود را فراموش کرده اید، نشانی پست الکترونیکی که با آن در سامانه ثبت نام کردید را وارد کنید تا لینک بازنشانی رمز ورود به سامانه به نشانی پست الکترونیک شما ارسال شود.