تبیین پژوهش های علوم سیاسی جهان دربارۀ ایران: تحلیل علم سنجی و مصورسازی علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

امروزه شیوه ها و ابزارهای متعددی برای سنجش تولیدات علمی در مورد کشورها وجود دارد. این مقاله با استفاده از روش علم سنجی به دنبال بررسی آثار چاپ شده در مجلات معتبر جهانی طی سالهای 1975 الی 2020 میلادی در خصوص تحولات گوناگون ایران می باشد. مقطع زمانی مذکور یکی از مهم ترین دوران تحولات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشورهای منطقه بخصوص ایران است. یافته های پژوهش نشان می دهد که تحولات ایران بعد از انقلاب اسلامی، برای برخی از کشورها از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. تحولاتی که منجر به برجسته تر شدن مسائل پیرامون ایران در آثار و پژوهشهای محققان در سطح بین المللی شده است. خوشه بندی موضوعات در سه سطح مرتبط با ایران در لایه اول به مسائلی همچو سیاست خارجی، روابط کشورمان با قدرتهای بزرگ روسیه، چین و مباحثی همچو مسائل هسته ای، انقلاب و اسلام مربوط می شود. در سطح دوم یعنی خاورمیانه مباحثی همچو رابطه با عربستان سعودی، بهارعربی و مسائل خلیج فارس برجسته شده است. در لایه سوم با خوشه محوری ایالات متحده آمریکا به کشورهای همچو اسرائیل، عراق، ترکیه سوریه و موضوع تروریسم تأکید شده است. در این بین بیشتر محققان در کشورهای غربی بخصوص ایالات متحده آمریکا هستند که علاوه بر وجود زیرساختهای لازم از جمله مراکز مطالعاتی و تحقیقاتی متعدد و پژوهشگران قابل توجه، استراتژی و منافع ملی تعریف شده در منطقه دارند. در نمایش واژگان و اصطلاحات بکار رفته ایران، خارومیانه و ایالات متحده آمریکا بیشترین تراکم را نشان می دهد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

World Political Science Research on Iran: A Scientometric Analysis and Knowledge Visualization

نویسنده [English]

  • Said Sadeghi

Assistant Professor, Department of Political Science, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Nowadays, efficient methods and strategies can be employed to assess and evaluate scientific works of countries. Therefore, the present study is an attempt towards exploring and describing articles as well as researches on the changes and developments of Iran between 1975 and 2016. It is noteworthy that this time interval formed one of the most political, social, and economic milestones in the region, specifically in Iran. Moreover, the research findings revealed that the changes in Iran occurred after Islamic revolution were of great concern and importance to a host of countries. Changes that have led to more prominent issues around Iran in the research works of researchers at the international level. Accordingly, the given issues were clustered at three layers. To start with, the first layer was related to issues such as foreign policy, our country's relations with great powers, for instance, Russia and China not to mention issues such as nuclear issues, revolution and Islam. At the second layer, issues such as the Middle East, the relationship with Saudi Arabia, the Arab Spring, and the Persian Gulf were highlighted. In the third layer, concerning the US-centric cluster, countries such as Israel, Iraq, Turkey, Syria and the issue of terrorism were emphasized. It is worth mentioning that most of researchers in the West, especially in the United States, in spite of having significant infrastructures, including numerous study and research centers and sophisticated researchers, had surprisingly a determined national strategy and interests in the region. To enclose, based on the prominence of words and terms used, Iran, the Middle East and the United States of America showed the highest density.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scientology
  • Iran
  • foreign policy
  • Middle East
  • United States of America