این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE)می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثار علمی پیروی می نماید.

 

 این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی  است که مطابق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار نشریه علمی است.

 

برای دریافت و تکمیل و ضمیمه کردن فرم تعارض منافع به مقاله ارسالی کلیک کنید.

برای دریافت و تکمیل و ضمیمه کردن فرم تعهدنامه به مقاله ارسالی کلیک کنید.

مقاله پژوهشی

1. نظریه‌پردازی تجربی در روابط بین‌الملل

2. بررسی پارامترهای سیاسی-اقتصادی افول ایالات متحده آمریکا

3. موانع فزاینده ى منطقه‌گرایی درون زا در خاورمیانه از منظر مکتب کپنهاگ

4. سازوکارهای حکمرانی خوب در جمهوری ترکیه و جمهوری اسلامی ایران

5. کژکارکردهای وهابیسم و تعمیق شکاف بن سلمان با وهابیون عربستان سعودی

6. شورای مردم‌نهاد صلح و امنیت بین‌المللی، رویکردی سیستمی و استراتژیک به حل‌وفصل بحران‌های هژمون ساخت عرصه بین‌الملل

غلامرضا کحلکی؛ عبدالرضا بای؛ علی محمد زاده


7. توسعه زنجیره ارزش محصولات کشاورزی صادرات محور در راستای تحولات جهانی مبتنی بر سیاست‌های‌ اقتصاد مقاومتی

صاحب امتیاز
انجمن ایرانی روابط بین الملل

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2251-8444