"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی  است

که مطابق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار نشریه علمی با رتبه ب  می باشد.

از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید.

ضریب تاثیر: 0.117   IF-ISC

مقاله پژوهشی

1. بریتانیا عرصه‌ای برای اروپاگریزی؛ مطالعه موردی برگزیت

10.22034/irr.2021.278308.1941

افسانه دانش؛ سید محمد علی تقوی


2. تطبیق زمینه های شکل گیری ناتو و شورای همکاری خلیج فارس در برابر اتحاد جماهیر شوروی و جمهوری اسلامی ایران

10.22034/irr.2021.297188.2015

حسن جلال پور؛ محمد جواد هراتی


3. تاثیر سیاست گذاری دولتها در مواجهه با بحران کووید 19 (مطالعه تطبیقی تجربه‌های آمریکا، چین و ایران)

10.22034/irr.2021.135864

سید امیر نیاکوئی


4. نقش انگلیس در سیاست گذاری اتحادیه اروپا در قبال ایران (2020-2003)

10.22034/irr.2021.274551.1923

علیرضا نائیج؛ سیده صدیقه حسینی


5. آب و راهبرد هیدروهژمون‌گرایی ترکیه در بین‌النهرین

10.22034/irr.2021.299229.2025

بهنام سرخیل


6. تبیین نظری و عملی چشم انداز روسیه از نظم بین‌المللی در دوره پوتین؛ ساختار، حکمرانی، مشروعیت

10.22034/irr.2021.280294.1950

مجید روحی دهبنه


ابر واژگان