"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی  است

که مطابق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار نشریه علمی با رتبه ب  می باشد.

این مجله از س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍م‍ان‍ن‍دج‍و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) برای ارزیابی نهایی مقالات استفاده می کند.

هزینه چاپ صرفا از مقالاتی که برای چاپ پذیرفته می شوند مبلغ ششصد هزار تومان به شماره حساب 156352640

بانک تجارت شعبه 110 تهران به نام انجمن ایرانی روابط بین الملل

از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید.

ضریب تاثیر: 0.250   IF-ISC

مقاله پژوهشی

تحلیل مفهومی چند فرهنگ گرایی ابزاری؛ مطالعه موردی روسیه

10.22034/irr.2022.323599.2121

سمیه پسندیده؛ امیرمحمد حاجی یوسفی؛ سیدمحمدعلی حسینی زاده؛ حمیدرضا عزیزی


راهبردهای آمریکا در خاورمیانه در وضعیت پیچیدگی

10.22034/irr.2022.297222.2016

محمدرضا فرجی


واکاوی چشم انداز مناسبات ایران و آلمان در سده بیست و یکم چالش ها و فرصت ها

10.22034/irr.2022.326448.2127

مسعود کیا


ظرفیت های نظامی جمهوری اسلامی ایران برای دستیابی به اهداف سیاسی

10.22034/irr.2022.260251.1872

رئوف رحیمی


دیپلماسی اقتصادی ترکیه در آفریقا؛ اهداف، راهبردها و نتایج

10.22034/irr.2022.276995.1937

احمد جانسیز؛ عماد اصلانی


پیامدهای مسأله هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر معادلات منطقه ای غرب آسیا(2020-2000)

10.22034/irr.2022.145581

احسان خادمی بهابادی؛ علی باقری زاده


تبیین الزامات و راهبردهای دیپلماسی و امنیت انرژی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هفتم توسعه

10.22034/irr.2022.337739.2175

سید عبداله رضوی؛ شهره پیرانی


سیاستگذاری خارجی دولت های یازدهم و دوازدهم در انطباق با الزامات اسناد توسعه جمهوری اسلامی ایران

10.22034/irr.2021.303150.2040

فاطمه رشیدی؛ مالک ذوالقدر؛ بهمن کشاورز قاسم آبادی؛ عباس مرادی


تحول جرایم زیست محیطی در پرتو تکوین قواعد بین المللی زیست محیطی

10.22034/irr.2022.295743.2009

علی فقیه حبیبی


صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

ابر واژگان