"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی  است

که مطابق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار نشریه علمی با رتبه ب  می باشد.

این مجله از س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍م‍ان‍ن‍دج‍و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) برای ارزیابی نهایی مقالات استفاده می کند.

هزینه چاپ صرفا از مقالاتی که برای چاپ پذیرفته می شوند مبلغ ششصد هزار تومان به شماره حساب 156352640

بانک تجارت شعبه 110 تهران به نام انجمن ایرانی روابط بین الملل

از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید.

ضریب تاثیر: 0.250   IF-ISC

1. تاثیراختلاف ها و چالش ها ی سیاسی کشور های ساحلی بر محیط زیست دریای خزر (2017-1991).

صفحه 7-28

10.22034/irr.2022.144266

اردشیر پور نعمت نودهی؛ رضا سیمبر؛ الهه کولایی؛ سید محمد کاظم سجاد پور


2. تروما؛ منازعه و بازمنازعه در افغانستان

صفحه 25-56

10.22034/irr.2022.144268

سمیه مروتی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان


3. سیاست خارجی روسیه در سوریه از منظر قدرت هوشمند

صفحه 57-85

10.22034/irr.2022.144269

احسان جعفری فر؛ حبیب اله ابوالحسن شیرازی


4. اقتصاد سیاسی فضای سایبر در جمهوری اسلامی ایران

صفحه 87-118

10.22034/irr.2022.144274

علی اصغر دهقانی؛ حسین پوراحمدی میبدی


مقاله پژوهشی

5. الگوی سیاست گذاری اقتصاد سیاسی توسعه اقتصاد و رسانه با محوریت خبرگزاری ها

صفحه 119-139

10.22034/irr.2021.303827.2042

امیر روشن بخش قنبری؛ مهران صمدی؛ علی اکبر فرهنگی


6. واکاوی رفتارهای اسرائیل در سوریه در چهارچوب فرهنگ راهبردی (2020-2013)

صفحه 141-168

10.22034/irr.2022.317447.2088

سید یوسف قرشی؛ ناصر پورحسن


7. نقش کنگره در ساختار تصمیم گیری آمریکا در قبال برجام (2021-2009)

صفحه 169-192

10.22034/irr.2022.330340.2141

عیسی کاملی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


8. بررسی بازیگری قطر در خلیج فارس با تاکید بر روابط قطر و امریکا

صفحه 193-212

10.22034/irr.2022.330632.2143

حمید سروش؛ حسین احمدی؛ محمدعلی بصیری


9. تحلیل مضمون توئیت های ترامپ درباره برجام به منظور ارائه الگوی دیپلماسی توئیتری ترامپ

صفحه 213-239

10.22034/irr.2022.331941.2149

سهیر سعیدزاده؛ مهناز گودرزی؛ فائزه تقی پور


10. پیامدهای مسأله هسته ای جمهوری اسلامی ایران بر معادلات منطقه ای غرب آسیا(2020-2000)

10.22034/irr.2022.145581

احسان خادمی بهابادی؛ علی باقری زاده


11. تحول جرایم زیست محیطی در پرتو تکوین قواعد بین المللی زیست محیطی

10.22034/irr.2022.295743.2009

علی فقیه حبیبی


12. عدالت بین المللی از منظر اندیشه سیاسی جان راولز

10.22034/irr.2022.323548.2120

احمد بخشایش اردستانی؛ رضا فرپور خمامی؛ سیدمصطفی ابطحی


صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

ابر واژگان