"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی  است که مطابق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار نشریه علمی است.

از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید.

ضریب تاثیر: 0.117   IF-ISC

مقاله پژوهشی

1. چشم اندازها و چالش‌های قدرت نرم هند در پرتو دموکراسی و توسعه اقتصادی

10.22034/irr.2021.127351

خسرو دهقانی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


2. تبیین الگوی استقرار صلح در اروپای پس از جنگ جهانی دوم

10.22034/irr.2021.130804

مهدی کریمی


3. راهبرد سیاسی و امنیتی اسرائیل در قبال بحران سوریه

10.22034/irr.2021.130825

احسان تقی زاده سالاری؛ مهدی ذاکریان امیری؛ کیهان برزگر؛ داود هرمیداس باوند


4. درک متقابل بریتانیا و ایالات متحده از اهمیت رابطه ویژه: از ملی‌شدن نفت ایران تا توافق برجام

10.22034/irr.2021.130931

سام محمدپور؛ محمدرضا سعیدآبادی


5. روانشناسی سیاسی تروریسم : نقش محیط پدیداری، زمینه ساز و شخصی در گسترش تروریسم

10.22034/irr.2021.130965


6. انگیزه‌های انعقاد معاهدات در نظام وستفالیایی بین المللی در پرتو اقتصاد سیاسی بین‌الملل

10.22034/irr.2021.130966


7. موج سوم انقلاب تکنولوژیک، نئومرکانتیلیسم اقتصادی و عدالت انتزاعی

10.22034/irr.2021.132370

علی اصغر موسی پسندی؛ کمال پولادی


صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
شاپا چاپی
2251-8444

ابر واژگان