این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است.

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات

**فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

 

این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار(COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب درآثار علمی پیروی می نماید.

 

 

مقاله پژوهشی

1. «چرخش عاطفی» در روابط بین الملل: مروری بر رابطه عقلانیت و عواطف

صفحه 1-1

سیداحمد فاطمی نژاد


2. آسیب شناسی «آینده‌پژوهانه» سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران درتاجیکستان

صفحه 2-2

صالح سلاورزی زاده؛ سعید وثوقی؛ محمدعلی بصیری؛ عنایت الله یزدانی


3. تاثیر روابط اقتصادی – امنیتی هند-آمریکا بر روابط ایران و هند

صفحه 3-3


4. منع کاربرد سلاح های کشتار دسته جمعی در مخاصمات مسلحانه بین المللی

صفحه 4-4


5. نقش متغیرهای فردی و بین المللی در تحقق اهداف سیاست خارجی دولت روحانی برای توسعه اقتصادی ایران

صفحه 5-5


6. الگوی جذابیت بازارمنطقه آزاد انزلی با رویکرد نومنطقه گرایی به موقعیت ایران در اوراسیا

صفحه 10-10


صاحب امتیاز
انجمن ایرانی روابط بین الملل

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2251-8444