"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی  است

که مطابق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار نشریه علمی با رتبه ب  می باشد.

این مجله از س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍م‍ان‍ن‍دج‍و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) برای ارزیابی نهایی مقالات استفاده می کند.

هزینه چاپ صرفا از مقالاتی که برای چاپ پذیرفته می شوند مبلغ ششصد هزار تومان به شماره حساب 156352640

بانک تجارت شعبه 110 تهران به نام انجمن ایرانی روابط بین الملل

از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید.

ضریب تاثیر: 0.250   IF-ISC

مقاله پژوهشی

تبیین چالش های چین در تبدیل به هژمونی از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل

صفحه 7-37

10.22034/irr.2022.352337.2232

محمد ابوالفتحی؛ جواد بیگلری


اسرائیل؛ استقلال خواهی کردستان عراق و تهدیدات آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 39-67

10.22034/irr.2022.335485.2165

علی خاطرخواه آناقیز؛ زهره پوستینچی


شبکه سازی امنیتی غیر دولتی و بازدارندگی ؛ بررسی موردی پاکستان، ایران

صفحه 69-101

10.22034/irr.2022.364660.2282

سمیه کریم دوست؛ فرهاد قاسمی


جایگاه ایندو- پاسیفیک در استراتژی جدید بریتانیا (2022-2015)

صفحه 103-133

10.22034/irr.2022.354032.2238

مهدی امیری؛ مهرشاد غفاری زاده؛ احسان فلاحی


تأثیرات دولت رانتیر بر تحقق حکمرانی مطلوب در دولت احمدی‌نژاد و روحانی

10.22034/irr.2022.165405

محمد مهدی آباده ا ی زاده؛ رضا سیمبر؛ فریدون اکبر زاده


تأثیر توافق عادی‌سازی بر مجموعه امنیتی خلیج‌فارس

10.22034/irr.2022.370236.2296

آرزو زارع عسکری؛ ابراهیم انوشه؛ محمود بابایی


سیاست خارجی ترکیه در بحران قره‌باغ از منظر قدرت هوشمند

10.22034/irr.2022.164100

احسان جعفری فر؛ حبیب اله ابوالحسن شیرازی


روابط جمهوری اسلامی ایران و مصر: مطالعه تطبیقی دوره دولت‌های محمود احمدی‌نژاد و حسن روحانی

10.22034/irr.2023.378789.2326

حسن یوسفی؛ حسن خداوردی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

ابر واژگان