این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است.

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات

**فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC  می باشد.

 

 

مقاله پژوهشی

1. حکمرانی ملی و بین المللی محیط زیست: رویکردها، تعارض ها و راهکارها

صفحه 1-1

رضا سیمبر؛ آزیتا ملکی


2. از دام توسیدید تا سیستم کنسرت؛ تحلیلی بر اینده روابط امریکا و چین

صفحه 2-2

نوذر شفیعی


3. سیاست‌گذاری منطقه‌ای ایران در حوزه‌ی دیپلماسی انرژی : در چارچوب اقتصاد سیاسی منطقه‌ای (2003-2019)

صفحه 3-3

سید رضا شهنازی زاده؛ گارینه کشیشیان سیرکی؛ حسن خداوردی


4. جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس در راهبرد و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 4-4

سروش امیری


5. اسلام و خشونت درجهان اسلام؛ از زمینه های نظری تا اقدامات عملی

صفحه 5-5

علی اکبر علیخانی


6. ارائه مدل شایستگی رایزنان و وابستگان فرهنگی ج.ا.ا با استفاده از مرور نظام‎مند

صفحه 6-6

حسین چاقمی


صاحب امتیاز
انجمن ایرانی روابط بین الملل

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2251-8444