"این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می باشد و از آیین نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می نماید.

 این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی  است

که مطابق دستور العمل جدید نشریات دارای اعتبار نشریه علمی با رتبه ب  می باشد.

این مجله از س‍ام‍ان‍ه‌ ه‍م‍ان‍ن‍دج‍و پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک) برای ارزیابی نهایی مقالات استفاده می کند.

هزینه چاپ صرفا از مقالاتی که برای چاپ پذیرفته می شوند مبلغ ششصد هزار تومان به شماره حساب 156352640

بانک تجارت شعبه 110 تهران به نام انجمن ایرانی روابط بین الملل

از طریق لینک ذیل می توانید کد شناسه پژوهشگر ORCID دریافت و در مشخصات نویسنده مقاله در سایت درج کنید.

ضریب تاثیر: 0.250   IF-ISC

مقاله پژوهشی

کاربست روش تاریخی در پژوهش‌های روابط بین‌الملل

صفحه 7-38

10.22034/irr.2022.319566.2102

مژگان قربانی؛ سید مسعود موسوی شفائی؛ محسن شریعتی نیا؛ محسن اسلامی


روابط اتحادیه اروپا با چین؛ از همکاری عمل‌گرایانه به سمت مشارکت راهبردی

صفحه 39-69

10.22034/irr.2022.343974.2189

علی صباغیان؛ راج دیپ سینگ


نقش متغیرهای عمومی در فرایند تصمیم سازی و سیاستگذاری خارجی اتحادیه اروپا نسبت به برجام

صفحه 71-100

10.22034/irr.2022.341445.2185

سجاد عبادی؛ سید علی طباطبایی پناه؛ علیرضا سلطانی


تبیین چرایی و چگونگی شکل‌گیری جنگ روسیه و اوکراین بر پایه نظریه «موازنه تهدید

صفحه 101-128

10.22034/irr.2022.352245.2231

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سارا فرحمند


برنامه هسته‌ای ایران و رژیم امنیتی خاورمیانه در عصر ترامپ

صفحه 131-154

10.22034/irr.2022.342047.2184

مرتضی علیخانی؛ ارسلان قربانی شیخ نشین؛ محمدرضا قائدی


زیست جهان؛ قلمرو و خاستگاه اندیشه ای و آیینی جامعه صابئین ایران

صفحه 155-184

10.22034/irr.2022.362209.2265

عبدالرضا مزرعه؛ یداله ملکی؛ جعفر تابان


برسازی امنیتی آمریکا از ایران در ادراک غرب آسیا و تنزل بهرۀ صلح در اقتصاد سیاسی منطقه

صفحه 185-220

10.22034/irr.2022.362112.2264

مسعود هاشمی؛ فرهاد دانش نیا؛ قدرت احمدیان


بررسی تطبیقی دادگاه عدل اسلامی با دادگاه های بین المللی و منطقه ای

10.22034/irr.2022.359888.2261

مرمر اسدیان؛ سید باسم موالی زاده؛ سیدحسن حسینی


اسرائیل؛ استقلال خواهی کردستان عراق و تهدیدات آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

10.22034/irr.2022.335485.2165

علی خاطرخواه آناقیز؛ زهره پوستینچی


تبیین چالش های چین در تبدیل به هژمونی از منظر اقتصاد سیاسی بین الملل

10.22034/irr.2022.352337.2232

محمد ابوالفتحی؛ جواد بیگلری


صاحب امتیاز

سردبیر مدیر مسئول کارشناس نشریه
دوره انتشار
فصلنامه
شاپا چاپی

ابر واژگان