این فصلنامه بر اساس مجوز کمیسیون نشریات وزارت علوم تحقیقات و فناوری

از شماره اول دارای رتبه علمی پژوهشی است.

لطفا فایل های مقاله را دقیقا مطابق توضیحات

**فرایند پذیرش مقالات** در سامانه درج نمایید.

 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: BY-NC  می باشد.

 

 

مقاله پژوهشی

1. حمایت از داعش و موازنه منطقه‌ای در برابر ضریب نفوذ ایران

صفحه 1-1


2. توازن تهدید در روابط سیاسی جمهوری‌اسلامی‌ایران و ایالات‌متحده‌آمریکا

صفحه 2-2


3. نقش تغییرِ درک راهبردی آمریکا در رویکرد این کشور در قبال پرونده هسته‎ ای ایران

صفحه 3-3


4. نقش چابهار در همگرائی منطقه ای : مطالعه موردی جاده کتان

صفحه 4-4


5. روابط عمان با ایران در دوره سلطان هیثم بن طارق

صفحه 5-5


6. ائتلاف‌سازی و کنش نامتقارن در سیاست خارجی ایران ‏

صفحه 6-6


7. جایگاه پدافند غیر عامل در تامین امنیت بین الملل

صفحه 7-7


8. تروریسم بومی در اروپا

صفحه 8-8


صاحب امتیاز
انجمن ایرانی روابط بین الملل

سردبیر مدیر مسئول
شاپا چاپی
2251-8444