بانک ها و نمایه نامه ها

مجله پژوهش های روابط بین الملل در پایگاه ISC و بانک اطلاعات نشریات کشور مگ ایران، نورمگز و پرتال جامع علوم انسانی کشور نمایه می شود.