اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 176
تعداد عدم پذیرش 827

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 37
تعداد مقالات 317
تعداد مشاهده مقاله 115966
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 172288
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
درصد پذیرش 13 %