اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 183
تعداد عدم پذیرش 854

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 38
تعداد مقالات 324
تعداد مشاهده مقاله 124963
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 186732
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 26 روز
درصد پذیرش 13 %