اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 279
تعداد عدم پذیرش 1135

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 413
تعداد مشاهده مقاله 242392
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 342144
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 21 روز
درصد پذیرش 15 %