اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 216
تعداد عدم پذیرش 1001

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 42
تعداد مقالات 357
تعداد مشاهده مقاله 184509
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 281599
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 13 %