اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 191
تعداد عدم پذیرش 915

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 10
تعداد شماره‌ها 39
تعداد مقالات 337
تعداد مشاهده مقاله 142003
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 217825
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 25 روز
درصد پذیرش 13 %