اطلاعات آماری نشریه

آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد عدم پذیرش 1178

مقالات منتشر شده (از سال 1402)
تعداد دوره‌ها 0
تعداد شماره‌ها 0
تعداد مقالات 0
تعداد مشاهده مقاله
تعداد دریافت فایل اصل مقاله
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 27 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 63 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 101 روز
متوسط زمان داوری 19 روز
متوسط زمان پذیرش 119 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 130 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 115 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 101 روز