اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 211
تعداد عدم پذیرش 984

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 355
تعداد مشاهده مقاله 176399
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 269294
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 23 روز
درصد پذیرش 13 %