اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد پذیرش 241
تعداد عدم پذیرش 1096

مقالات منتشر شده (از سال 1389)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 382
تعداد مشاهده مقاله 214423
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 325235
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 22 روز
درصد پذیرش 14 %