بررسی و تحلیل تأثیر برگزیت بر سیاست امنیتی- دفاعی مشترک اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور مرکز تهران غرب

چکیده

بریتانیا یکی از قدرت­های بزرگ است که همواره در تحولات بین­المللی نقش مهم و تاثیرگذاری داشته است. این کشور نقش به سزایی در کندکردن سرعت همگرایی در اروپا داشته و همواره با تبدیل این اتحادیه به یک فدراسیون اروپایی مخالفت کرده است. علاوه بر این، بریتانیا روی خوشی به سیاست خارجی و امنیتی مشترک اروپا نشان نداده است و درصدد اتخاذ سیاست­های مستقلانه در حوزه امنیتی و دفاعی برآمده است. پرسش اصلی پژوهش این است که برگزیت چه تأثیری بر سیاست دفاعی و امنیتی مشترک اروپا داشته است؟ فرضیۀ مقاله بیانگر این است که خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا به عنوان کشوری هسته­ای و دارای حق­ وتو، ضمن کاهش وزن و قدرت چانه­زنی اروپا در سطح بین­الملل، اجرای شماری از پروژه­های دفاعی انگلستان را دچار وقفه می­کند، که این خود می­تواند به کاهش توان نظامی و دفاعی اروپا منجر شود. از سویی، با توجه به این­که بریتانیا به عنوان اهرمی در دست آمریکا برای فشار به اروپا به حساب می­آید؛ لذا برگزیت می­تواند از میزان نفوذ آمریکا بر اروپا بکاهد و از سوی دیگر، فرصتی برای فرانسه و آلمان جهت تلاش برای ایجاد ارتش واحد اروپایی تلقی گردد. پژوهش حاضر با تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی و با بهره­مندی از منابع کتابخانه­ای و اینترنتی انجام می­شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the impact of Bargzit on the common European security-defense policy

نویسندگان [English]

  • Hamid Dorj 1
  • Mohsen Dyanat 2

1 M.Sc. in Political Science, University of Isfahan

2 Assistant Professor, Department of Political Science, Payame Noor University, West Tehran Center

چکیده [English]

Britain is one of the great powers that has always played an important and influential role in international developments. It has played an important role in slowing down the pace of convergence in Europe and has always opposed the transformation of the union into a European federation. In addition, the UK has not been happy with Europe's common foreign and security policy and has sought to pursue independent security and defense policies. The main question of the research is what effect has the election had on Europe's common defense and security policy? The paper hypothesizes that Britain's withdrawal from the European Union as a nuclear-vetoed country, while reducing Europe's weight and bargaining power at the international level, will hamper the implementation of a number of British defense projects, which could reduce military power. And lead to European defense. On the other hand, given that Britain is considered a lever in the hands of the United States to put pressure on Europe; Thus, Bergzeit could reduce the US influence on Europe and, on the other hand, be an opportunity for France and Germany to try to create a single European army. The present study is based on descriptive-analytical method and using library and internet resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Select
  • Great Britain
  • European Union
  • Shared security
  • Insightfulness
ابوالحسن‌شیرازی، حبیب‌الله. (1396). «برگزیت و پیامدهای حقوقی، ژئوپلیتیکی و سیاسی- امنیتی آن»، فصلنامه سیاست جهانی، دوره ششم، شماره چهارم.
آجیلی، هادی و فلاحی‌بّرزُکی، مهرداد. (1396). «برگزیت و پیامدهای سیاسی- اقتصادی آن»، فصلنامه پژوهش‌های سیاسی و بین‌المللی، سال هشتم، شماره سی و دوم.
حاتم‌زاده، عزیزاله و نورعلی‌وند، یاسر. (1397). «روابط فراآتلانتیک پس از برگزیت و ترامپ؛ پیامدها برای ایران»، فصلنامه مطالعات راهبردی، دوره 21، شماره 3.
دولت‌یار، مصطفی و پارسایی، سید مهدی. (1390). «فراز و فرودهای رابطه انگلیس و اروپا (2011- 1945)»، (فصلنامه سیاست‌خارجی، سال بیست و پنجم، شماره چهارم.
سنایی، اردشیر و عزیزآبادی‌فراهانی، مصطفی. (1390). «سیاست امنیتی- دفاعی مشترک اتحادیه اروپا پس از یک دهه(2009-1999»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال ششم، شماره چهارم.
صالحی، حمید، نظریان، ابوذر و نظریان، ناصر. (1397). «تأثیر برگزیت بر سیاست‌داخلی و خارجی انگلیس»، فصلنامه راهبرد سیاسی، سال دوم، شماره پنجم.
صباغیان، علی و باقری، ابراهیم. (1396). «بررسی و تحلیل ساختارمند روابط بریتانیا و اتحادیه اروپا از عضویت تا برگزیت (بر اساس رویکردهای بین حکومت‌گرایی و فراملی‌گرایی)»، فصلنامه سیاست، دوره 47، شماره 4.
ملت، محمدرضا و عابدینی، عبدالله. (1396). «آثار حقوقی بین‌المللی خروخ بریتانیا از اتحادیه اروپا»، فصلنامه مطالعات حقوقی عمومی، دوره 47، شماره 2.
میرحسینی، سید محسن و عسکری، امیرحسین. (1395). «برگزیت و امنیت جمهوری اسلامی ایران»، نخستین کنگره بین­المللی جامع علوم سیاسی ایران.
Cilluffo, Frank and Cardash, Sharon. (2016). NATO After Brexit; Will Security Cooperation Work?, Foreign Affairs, 4 July
Colchester, Max. (September 13, 2019). “U.K. Steps Up Efforts Toward a Brexit Deal, Pushing Pound Higher”, The Wall Street Journal, available at: https://www.wsj.com/articles/u-k-steps-up-efforts-toward-a-brexit-deal-pushing-pound-higher-11568381682
Ensor, Jamie And Burr, Lloyd (August  29, 2019).” Boris Johnson's move to suspend Parliament enrages politicians”, available at: https://www.newshub.co.nz/home/world/2019/08/boris-johnson-s-move-to-suspend-parliament-enrages-politicians.html
European Security and Defence. (2017). “European Union Institute for security studies”, Retrieved from: https://www.iss.europa.eu/
Federico, Santopinto. (2017). “Fonds européen de la défense: l’UE au secours de l’industrie”, available at: https://www.grip.org/en/node/2361
Frum, David (2017), “Trump’s Plan to End Europe”, The Atlantic, available at: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/05/the-plan-to-end-europe/521445/
Giegerich, Bastian and Molling, Christian (2018). “The United Kingdom’s Contribution to European Security and Defence”, The International Institute for Strategic Studies.
Granieri, Ronald J. (2016). “Special Relationships: The EU, Brexit, and the Atlantic Community”, Foreign Policy Research Institute, available at: http://www.fpri.org/article/2016/06/special-relationships-eu-brexit-atlantic-community/
Hamilton, Daniel S. and Quinlan, Joseph P. (2017). “The Transatlantic Economy: Annual Survey of Jobs, Trade and Investment between the United States and Europe”, Center for Transatlantic Relations, available at: http://transatlanticrelations.org/publication/transatlantic-economy-2017/
Hunt, Alex And Wheeler, Brian (September 9, 2019). “Brexit: All you need to know about the UK leaving the EU”, available at: https://eurodialogue.eu/brexit-all-you-need-know-about-uk-leaving-eu
Izambard, Antoine (2017). “Comment le missilier MBDA veut challenger les Américains Raytheon et Lockheed Martin”, Retrieved from: https://www.challenges.fr/entreprise/defense/comment-le-missilier-mbda-veut-challenger-les-americains-raytheon-et-lockheed-martin_460611
Lagneau, Laurent (2016). “Deux milliards d’euros seront investis pour la mise au point du drone de combat franco-britannique”, available at: http://www.opex360.com/2016/03/04/deux-milliards-deuros-seront-investis-pour-la-mise-au-point-du-drone-de-combat-franco-britannique/
Pocock, Chris (2017). “France and Germany To Develop New Fighter Without UK?”, available at: https://www.ainonline.com/aviation-news/defense/2017-08-02/france-and-germany-develop-new-fighter-without-uk
Rosamond, Ben (1999). “Discourses of globalization and the social construction of European identities”, Journal of European Public Policy, Vol.6, No.4