مبانی رادیکالیسم سیاسی در ایران پهلوی؛ 1357-1340

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

از دهه 1340 به بعد شرایط خاصی از نظر سیاسی، اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی­(مدرنیزاسیون) بر جامعه ایران حکمفرما شد که تغییرات گسترده‌ای را در سطح جامعه به‌وجود آورد و موجی از مخالفت‌های گسترده را از سال 1340 موجب گردید که همگی سبب نوعی رادیکالیسم سیاسی شد. سؤال اصلی ما در این تحقیق این است که چرا رادیکالیسم سیاسی در میان نیروهای اسلامی در دهه‌های 40 و 50 شیوع پیدا کرده است؟. فرضیه تحقیق حاضر این است که ماهیّت، ساختار و عملکرد نظام سیاسی پهلوی دوم­(نوسازی ناموزون) موجب به وجود آمدن رادیکالیسم سیاسی میان گروه‌های سیاسی اسلامی در دهه‌های 40 و 50 شده است. یافته­های پژوهش حاضر نیز نشان می­دهد، اجرای سیاست‌­هایی چون؛ بی­اعتنایی به مذهب و روحانیت، ترویج و تبلیغ فرهنگ غربی و موارد دیگر سبب نوعی رادیکالیسم سیاسی شد. لذا ظهور جنبش­های اسلامی ویژگی عمده این مقطع از تاریخ معاصر ایران است. بنابراین مقاله حاضر سعی می‌نماید با استفاده از روش تحلیلی- تبیینی و استفاده از منابع کتابخانه­ای به بررسی رادیکالیسم در ایران معاصر(1357- 1340) بپردازد..

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

چکیده [English]

.