اسرائیل؛ استقلال خواهی کردستان عراق و تهدیدات آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران جنوب

10.22034/irr.2022.335485.2165

چکیده

داشتن کشوری مستقل، یکی از آرزوهای اقلیم کردستان عراق است که علی‌رغم مخالفت کشورهای همسایه اقلیم و دولت مرکزی عراق، همواره با حمایت گسترده اسرائیل همراه بوده است. این پژوهش به دنبال آن است تا با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی جهت آزمون فرضیه‌ و روش کتابخانه‌ای و فیش‌برداری برای گردآوری داده‌ها، و بهره‌برداری از گزاره‌های نظریه واقع‌گرایی تدافعی با تاکید بر موازنه تهدید، دریابد نقش اسرائیل در استقلال‌خواهی کردستان عراق چه می‌باشد و این عامل چه تاثیری بر امنیت ملی ایران دارد؟ نتایج حاصل، حاکی از آن است که برای اسرائیل حمایت گسترده از تمایلات استقلال‌خواهانه کردستان عراق در چارچوب استرتژی اتحاد پیرامونی بن‌گوریون، همواره اصلی مهم در راهبرد سیاست خارجی این رژیم برای مشروعیت-بخشی به موجودیت خود و خروج از انزوا در منطقه و تثبیت اتحاد با موجودیتی غیر عرب و هم مرز با ایران بوده است. با توجه به اینکه امنیت ملی ایران تابعی از مجموعه تحولات داخلی و تحرکات حادث در محیط امنیتی پیرامونی آن است، لذا پیشبرد تمایلات استقلال‌خواهانه اقلیم کردستان عراق با حمایت اسرائیل، پیامدهای متعددی برای ایران به دنبال خواهد داشت که از مهم‌ترین آن می‌توان به ایجاد مطالبات جدید در میان کردهای ایران، گسترش اختلافات قومی و فرقه‌ای، نگرانی از شکل‌گیری کردستان بزرگ، تشدید اقدام‌های کنترلی اسرائیل بر علیه ایران و ایجاد بازدارندگی در مقابل حضور و نفوذ ایران در منطقه و تهدید یکپارچگی و انسجام ایران اشاره نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Israel; Iraqi Kurdistan's independence and its threats to the national security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Ali Khatar Khah Anaghiz 1
  • Zohre poustinchi 2

1 Islamic Azad University, South Tehran Branch

2 Associate Professor, Islamic Azad University,Department of Law and Political Science, South Tehran Branch,

چکیده [English]

Having an independent state is one of the aspirations of the Iraqi Kurdistan Region, which has always been supported by Israel, despite the opposition of the neighboring countries and the Iraqi central government. This research seeks to use the descriptive-analytical method to test the hypothesis and the library and filing method for data collection, and the use of defensive realist theory propositions with emphasis on balance. Threat, find out what is the role of Israel in the independence of Iraqi Kurdistan and what effect does this factor have on Iran's national security? The results show that for Israel, widespread support for Iraqi Kurdistan's pro-independence tendencies within the framework of the Bangorion Alliance strategy has always been an important part of the regime's foreign policy strategy to legitimize its existence and break the isolation in the region. And the establishment of the alliance with a non-Arab entity and bordering on Iran. Given that Iran's national security is a function of the set of internal developments and movements in the surrounding security environment, advancing the independence-seeking tendencies of the Iraqi Kurdistan region with the support of Israel will have several consequences for Iran, the most important of which is ‌ Be able to create new demands among the Kurds in Iran, spread ethnic and sectarian differences, worry about the formation of Greater Kurdistan, intensify Israeli control measures against Iran and create deterrence against Iran's presence and influence in the region and threaten integration. And pointed out the cohesion of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Israel
  • Iraqi Kurdistan region
  • independence
  • Islamic Republic of Iran
  • national security