دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا: تبیینی از منظر فرصت‌ها و چالش‌های منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه شیراز

2 دانشگاه شیراز

10.22034/irr.2023.381481.2335

چکیده

خیزش جهانی چین در چند دهه گذشته موجب شده دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری برای کمک به رشد اقتصادی و پیگیری منافع ملی در محیط بین‌الملل مورد توجه سیاست خارجی این کشور قرار بگیرد. آنچه در این نوع دیپلماسی بیجینگ جلب توجه می‌کند، استفاده از همکاری‌های منطقه‌‌ای برای پیشبرد منافع اقتصادی در مناطق گوناگون از جمله جنوب آسیا است. هدف اصلی این مقاله بررسی ابعاد مختلف دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا است. مقاله حاضر با اتکا به روش تحلیلی ـ توصیفی و با استناد به منابع‌ کتابخانه‌ای و آمارهای اقتصادی به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش است که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا دارای چه شاخص‌هایی است؟ در همین راستا می‌توان گفت با وجود فرصت‌‌های اقتصادی چشمگیر در این منطقه برای دیپلماسی اقتصادی چین، چالش‌های مهمی در برابر این شکل از دیپلماسی وجود دارد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهند که دیپلماسی اقتصادی چین در جنوب آسیا از فرصت‌هایی همچون بازار مصرفی بزرگ منطقه، نیاز منطقه به جذب سرمایه خارجی، موقعیت ترانزیتی اقیانوس هند، ظرفیت‌های سازمان سارک برای توسعه همکاری‌ها و فرصت‌های ژئواکونومیک و ژئوپلیتیک بندر گوادر برخوردار است. چالش‌های این نوع دیپلماسی نیز شامل حضور قدرت‌های رقیب، شکنندکی ثبات و امنیت دولت‌های منطقه و رقابت‌ها و ضعف اقتصادی درون منطقه‌ای است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

China's economic diplomacy in South Asia: the regional opportunities and challenges

نویسندگان [English]

  • Fariborz Arghavani Pirsalami 1
  • hosein alipour 2

1 assistant professor, shiraz university

2 shiraz university

چکیده [English]

China's global rise over the past few decades has given rise to economic diplomacy in its foreign policy as a tool to help economic growth and pursuing national interests in the international arena. What is striking about this type of Beijing's diplomacy is the use of regional cooperation to advance economic interests in various regions, including South Asia. The main purpose of this article is to examine the multiple dimensions of China's economic diplomacy in this region. Relying on analytical-descriptive method and using various library resources and economic statistics, the present article seeks to provide an answer to the question of what are thce characteristics of China's economic diplomacy in South Asia? In this regard, it can be said that despite the significant economic opportunities in the region for Chinese economic diplomacy, there are significant challenges against it. Findings show that China's economic diplomacy in South Asia benefits from opportunities such as the region's large consumer market, the region's need to attract foreign investment, the transit position of the Indian Ocean, the capacity of the SAARC to develop cooperation and geo-economic and geopolitical opportunities in Gwadar port. Challenges of this type of diplomacy include the presence of rival powers, the fragility of stability and security of regional governments, and competition and economic weakness within the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • South Asia
  • China
  • economic diplomacy
  • foreign policy
  • great powers

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ
انتشار آنلاین از تاریخ 28 بهمن 1401