بازتاب انقلاب اسلامی ایران بر ایالات متحده امریکا

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

انقلاب اسلامی ایران انقلابی بزرگ است که در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب گسترده‌ای داشته و انقلابی تأثیرگذار بوده است. در این پژوهش، بازتاب انقلاب اسلامی (ستیزه‌جویانه و حمایت‌گرانه) بر ایالات متحده امریکا به عنوان ابرقدرت جهانی و بزرگ‌ترین دشمن جمهوری اسلامی بررسی خواهد شد. فرضیه پژوهش آن است که در درجه نخست، انقلاب اسلامی ایران بر سیاست و حکومت ایالات متحده تأثیرات فزاینده‌ای داشته است. دیگر آنکه انقلاب اسلامی به‌رغم همه محدودیت‌ها و موانع، بر مسلمانان، شیعیان و برخی روشن‌فکران امریکایی، بازتاب حمایت‌گرانه داشته است. تقویت رفتارها و حساسیت‌های اسلامی، رشد گرایش به اسلام و تشیع، افزایش مطالبات سیاسی مسلمانان و نهادهای همسو با انقلاب اسلامی، نمودهای عینی این نوع بازتاب‌ها هستند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Impact of Iran's Islamic Revolution on the United States of America

نویسندگان [English]

  • Gholam Reza Khajeh Sarvi 1
  • Elahe Khani Arani 2

1 Associate Professor of Political Science, Allameh Tabatabai University

2 Master of Political Science, Allameh Tabataba'i University

چکیده [English]

The 1979 Islamic Revolution in Iran has had an enormous and substantial influence at regional and international levels. This paper studies impact of the Islamic Revolution on the United States of America as a global superpower and the Islamic Republic's main adversary. The research hypothesizes that the revolution has had an increasing bearing on the US politics and government, and that despite limitations and barriers, it has had a supporting effect on Muslims, Shiites and some American intellectuals. Consolidation of Islamic behaviors and sensitivities, growth of tendency to Islam and Shia beliefs, and increase of political demands of Muslims and institutions that are in harmony with the Islamic Revolution are manifestations of such impacts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • mpact of Islamic Revolution
  • United States of America
  • export of revolution
  • Soft power