همکاری و مشارکت میان سازمان‌های منطقه‌ای و سازمان ملل متحد به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی (مطالعه موردی اتحادیه اروپا)

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

سازمان‌های بین‌المللی از مهم‌ترین ارکان حفظ صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌روند. پس از ایجاد چنین سازمان‌هایی، همکاری‌های بین‌المللی نیز گسترش یافته است. امروزه عرصه روابط بین‌الملل نه تنها شامل کشورها، بلکه شامل بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی، مانند سازمان‌های منطقه‌ای از جمله اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا، سازمان کشورهای امریکایی (پان‌امریکن) وغیره است. سازمان‌های منطقه‌ای یکی از حقیقت‌های انکارناپذیر سیاست و روابط بین‌الملل هستند. تقریباً همه کشورهای جهان، دست‌کم عضو یک سازمان منطقه‌ای هستند. دولت‌های ملی و سازمان ملل متحد چنین سازمان‌هایی را به‌منظور حفظ صلح و امنیت بین‌المللی تشکیل داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cooperation and Partnership Among UN and Regional Organizations for Maintaining International Peace and Security: A European Union case study

نویسندگان [English]

  • نوذر شفیعی
  • فرزانه مرادی

چکیده [English]

9International organizations are considered one of the most important elements of maintaining international peace and security. After formation of such organizations, international cooperation has expanded. Today, the field of international relations includes not only countries, but also many international and regional organizations such as European Union, African Union, Organization of American States (Pan American), etc. Regional organizations are undeniable facts in politics and international relations. Almost all countries are member of one regional organization. Such organizations have been formed by governments and the United Nations to maintain international peace and

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional organizations
  • United Nations
  • Security Council
  • European Union
  • regionalism