نقش ایران در گسترش روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل

نویسندگان

دانشگاه تهران و نویسنده

چکیده

اسرائیل و جمهوری آذربایجان کشورهایی فاصله جغرافیایی زیادی از یکدیگر دارند و دارای تفاوت‌های بسیار از نظر دینی، زبانی، فرهنگی هستند، اما با یکدیگر روابط بسیار نزدیک و گسترده‌ای در زمینه‌های مختلف به‌ویژه امنیتی ـ سیاسی دارند. برای فهم چرایی رابطه نزدیک و گسترده این دو کشور، در کنار توجه به منافع مشترکی که این دو کشور از رابطه با یکدیگر بهره‌مند می‌شوند؛ باید به عاملی خارجی، مانند احساس تهدید این دو کشور از جمهوری اسلامی ایران دارند، توجه کرد. درواقع اسرائیل و جمهوری آذربایجان، ایران را تهدیدی برای امنیت خود می‌دانند. ادراک این تهدید مشترک، آنها را به ایجاد روابط گسترده نظامی ـ امنیتی و سیاسی ـ اقتصادی با یکدیگر پیش رانده است. پرسش اصلی این نوشتار درباره چرایی گسترش روابط میان این دو کشور است که فاصله جغرافیایی و تفاوت‌های فرهنگی، دینی و زبانی در میان آنها بسیار برجسته است. نویسندگان برای پاسخ به این پرسش از نظریه واقع‌گرایی تدافعی بهره می‌جویند و بر این باورند که جمهوری آذربایجان و اسرائیل بر اساس درک خود از اشتراک منافع و احساس تهدید مشترک از سوی جمهوری اسلامی ایران، برای ایجاد موازنه در برابر آن، روابط خود را گسترش داده‌اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Iran’s role in expansion of Republic of Azerbaijan and Israel’s Ties Unified Management and Littoral Region of the Caspian Sea

نویسندگان [English]

  • الهه کولایی
  • حبیب رضازاده

چکیده [English]

Israel and Republic of Azerbaijan as countries with a large geographical distance and great religious, language and cultural differences have close and extensive ties in various fields particularly security- political. To understand the reason of these close and extensive ties, in addition to common interest of two countries from this relationship, it’s necessary to notice an external factor that is Iran and their common perception of threat from the Islamic Republic of Iran. In Fact Israel and Republic of Azerbaijan perceive Iran as a threat to their interests. Perception of this common threat leads them to shape extensive military- security and political- economic ties. This is the main question of the article: why in spite of geographical distance and cultural, religious and language differences there are considerable ties between the two countries? To answer this question the authors use defensive realism theory. They believe that Republic of Azerbaijan and Israel based on a common understanding of interest and concern of common threat from Islamic Republic of Iran extend their ties to create a balance of power against it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Defensive realism
  • common threat
  • Republic of Azerbaijan
  • Israel
  • Iran