نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

صنعت گردشگری عامل مؤثر در توسعه فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی به شمار می‌رود و در ایجاد صلح و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی و افزایش تعاملات علمی، رشد تولیدات اقتصادی، اجتماعی، وحدت جوامع، تحول و تکامل ارزش‌ها و آداب و سنن مؤثر است. گردشگری به عنوان وسیله ارتباطی و ابزار دیپلماسی فرهنگی، نقش مؤثری در تعامل بین فرهنگ‌ها ایفا می‌کند. ازآنجایی‌که گردشگری می‌تواند فضایی پدید آورد که صلح میان ملت‌ها و حفظ و تکریم هویت‌های فرهنگی هرچه بیشتر صورت پذیرد، این مقاله با هدف تعیین نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام نگارش شده است تا از این طریق مقدمه‌ای برای توسعه گردشگری در میان کشورهای اسلامی و به طبع آن ایجاد و تقویت صلح و دوستی و همگرایی فرهنگی از یک طرف و ارتقای همکاری دولت‌ها در ایجاد و توسعه امنیت و تبادلات فرهنگی به عنوان پیش‌درآمد همکاری‌های اقتصادی و سیاسی باشد. در این مقاله نویسنده در پی پاسخ به این سؤال است که نقش گردشگری دینی در دیپلماسی فرهنگی و وحدت جهان اسلام چیست؟ محقق در این مقاله فرض را بر این خواهد گذاشت که گردشگری دینی می‌تواند نقش مؤثری در دیپلماسی فرهنگی کشورها، همگرایی و وحدت جهان اسلام ایفا کند. این پژوهش به روش توصیفی ـ تحلیلی و با ابزار کتابخانه‌ای و بانک‌های اطلاعاتی اینترنتی انجام گرفته شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The role of religious tourism in Cultural Diplomacy and Unity of the Islamic World

نویسندگان [English]

  • محمدعلی بصیری
  • مینا احسانی فرید
  • میرهادی حسینی کندلجی
چکیده [English]

Since the tourism is a Effective factor in cultural development in levels of the national, regional and international and is effective in Creating regional and international peace and stability and increase academic engagement, economic and social productivity growth, community unity, the evolution of values and traditions. Since tourism can create an atmosphere of peace among nations that maintain and respect the cultural identities more done. This Article is with aim to determine the role of Religious tourism in Cultural Diplomacy and Unity of the Islamic World. This is an introduction to the development of tourism in Islamic countries and to build and strengthen of peace and friendship and cultural integration on the one hand and promote cooperation between governments in create and development of security and cultural exchanges as an introduction to the economic and political cooperation. In this article the author seeks to answer this question that the role of religious tourism in Cultural Diplomacy and Unity of the Islamic World? This will be achieved in this article assume that religious tourism can be an effective role in Cultural Diplomacy of Countries, convergence and Unity of the Islamic World. Our method of research is analytic and descriptive with using the library means and Internet database

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religious tourism
  • cultural diplomacy
  • cultural interaction
  • Islamic world