بررسی نقش و جایگاه تروریسم در سیاست خارجی امریکا پس از 11 سپتامبر 2001 تا سال 2013

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

با وقوع حوادث 11 سپتامبر سیاست خارجی ایالات متحده بیش از گذشته تحت تأثیر پدیدة تروریسم قرار گرفت و باعث شد تا تروریسم بیش‌ازپیش مورد توجه سیاست‌مداران امریکایی قرار گیرد. بر همین اساس بسیاری برآنند که اقدامات تروریستی 11 سپتامبر، سرفصل نوینی در سیاست خارجی ایالات متحده امریکا محسوب می‌شود. مقاله حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که تروریسم پس از حوادث 11 سپتامبر چه تأثیری بر سیاست خارجی ایالات متحده داشته یا به عبارتی دیگر چه تغییر رویکردی در سیاست خارجی ایالات متحده پس از حوادث تحت تأثیر پدیده تروریسم صورت گرفته است؟ این مقاله، دگرگونی رویکرد و الگوی رفتاری زمامداران امریکایی در برخورد با تروریسم را در دو دوره جرج بوش و باراک اوباما مورد توجه قرار می‌دهد و به اینکه تروریسم توانست فرصتی را برای سردمداران این کشور فراهم کند تا بتوانند با اتخاذ راهبردهای نوین و متفاوت، ایده تثبیت هژمونی امریکا را در عرصه بین‌الملل دنبال کنند، اشاره می‌کند. لازم به ذکر است که روش پژوهش براساس روش تحلیلی ـ مقایسه‌ای است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on the Role and Position of Terrorism in US Foreign Policy after the September 11 Events (2001 until 2013)

نویسندگان [English]

  • عنایت‌الله یزدانی
  • سامان محمدی
  • سامان محمدی
چکیده [English]

After the September 11 events US foreign policy was influenced by the terrorism phenomenon more than the past and lead U.S. politicians' consider terrorism more and more. Accordingly, many argue that the terrorist acts of September 11 are new chapter in United States' foreign policy. This paper seeks to answer this question that what impacts terrorism after September 11 has had an on U.S. foreign policy or in other words, what changes has happened in the United States of America's foreign policy approaches following these events influenced by the terrorism phenomenon? These changes in attitude and behavior of American leaders in dealing with terrorism during the George W. Bush and Barack Obama; And that terrorism could provide an opportunity for the leaders of this country in order to adopt new strategies and different ideas to fix US hegemony in the international arena. The paper is based on analytical - comparative method

کلیدواژه‌ها [English]

  • Terrorism
  • Foreign Policy
  • United States
  • September11 Events
  • Hegemony
  • Power