ادوارد سعید، انقلاب‌های عربی و مسئله امنیت انتقادی در خاورمیانه

نویسنده

دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

پس از وقوع انقلاب‏های عربی یکی از مباحث مهم در مطالعات خاورمیانه، تحلیل موضوعی و تجربی این تحول شگرف از رهگذر نظریه‏ها است. چگونه با رویکردی جدید ودر قالب نظریه پسااستعمارگرایی یا رویکرد سعیدی (ادوارد سعید) می‏توان تحولات سال 2011 و 2012 جهان عرب را مطالعه کرد؟ درواقع با خیزش‏های مردمی سال‏های 2010 و2011 در جهان عرب و رخداد انقلاب‏های عربی، سیمای جدیدی از آرایش قدرت، حکومت و نیروهای اجتماعی و سیاسی در منطقه عربی ترسیم شده است. به تبع این مفصل‏بندی جدید، تأثیری مستقیم بر ارائه وشکل نوینی از نظم و امنیت منطقه‏ای را در پی خواهد داشت؛ بنابراین این نوشتار نیز از همین زاویه تأثیر انقلاب‏های عربی را بر نظم‌های جدید منطقه خاورمیانه، به‌ویژه بر نظم امنیت انتقادی مطالعه می‏کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Edward said, the Arab Revolutions and the question of Critical Security in the Middle East

نویسنده [English]

  • نبی‌‌الله ابراهیمی

چکیده [English]

After the outbreak of the Arab revolutions is one of the important topics in studies of the Middle East, Thematic analysis of the dramatic transformation of the passer and theories. How the new approach and the post -colonialismtheory Saidism or approach (Edward said), can the Arab world developments for 2011 and 2102 study? In fact, with the rise of the popular, 2010 -2011 events of the revolutions in the Arab world, a new profile of the make-up of the Government and the power of socio-political forces, in the Arab region is presented. Consequently, the direct impact on a new articulation, offering a new regional order. Therefore this document from the angle of revolution, with the impact of Arabic on the new Middle East order, particularly the critical security order.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Edward said.regional security
  • the Arab revolutions
  • the post -colonialismtheory
  • Saidis
  • . Critical security