بررسی آیپک و تأثیر آن بر سیاست خاورمیانه‌ای امریکا

نویسندگان

1 دانشکدة ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان

2 دانشگاه گیلان

چکیده

ساختار سیاسی غیرمتمرکز و توزیع شده امریکا سبب شده است که جریان‌ها و تشکل‌های بسیاری بتوانند روند پیچیده تصمیم‌گیری سیاسی در این کشور را تحت تأثیر قرار دهند. با آنکه یهودیان تنها حدود سه درصد جمعیت امریکا را تشکیل می‌دهند اما توانسته‌اند به تأثیرگذار‌ترین اقلیت قومی در ساختار قدرت امریکا تبدیل شوند. یهودیان امریکا مجموعه چشمگیری از سازمان‌های مختلف را برای تأثیرگذاری بر سیاست خارجی امریکا به وجود آورده‌اند که در این میان نقش کمیته امور عمومی امریکا‌اسرائیل (آپیک(به عنوان قدرتمندترین سازمان یهودی امریکا بسیار شاخص می‌باشد، سازمانی که مسئول برنامه‌ریزی و هماهنگ کردن فعالیت اکثر سازمان‌های یهودی امریکا را بر عهده دارد و نقش اساسی را در هماهنگی سیاست‌های امریکا با منافع صهیونیسم ایفا می‌کند. در عصر حاضر این سازمان مهمترین ابزار صهیونیست‌ها در امریکا برای تأثیرگذاری بر سیاست‌های قدرت اول دنیای کنونی در مسائل مربوط به اسرائیل و پُرمناقشه‌ترین منطقه جهان، خاورمیانه، می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد است، ضمن ارائه نمایی اجمالی از دلایل قدرت یهودیان در امریکا، آیپک و تأثیرآن را بر سیاست خاورمیانه‌ای امریکا مورد بحث و بررسی قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of AIPAC and its Influence on the United States of America’s Middle East Policy

نویسندگان [English]

  • رضا سیمبر 1
  • کیانوش نظری 2

چکیده [English]

U.S decentralized and distributed political structure has culminated in the many movements and organizations to affect the complicated process of the political decisions. Though Jews make only about three percent of U.S population, they have been the most influential ethnic minorities into the power structure of the U.S.

American Jewish have created a series of significant influences in the U.S foreign policies which the role of the American Israel Public Affair Committee(AIPAC), the most powerful Jewish organization, is very significant. The organization which is responsible for planning and coordinating the activities of Jewish organizations in U.S plays the most important role in coordinating the U.S policies along with the interests of Zionism. Today, this Organization is the most prominent Zionist’s tool to influence the policies of the current world superior power in the world's most controversial region, the Middle East, and Israel’s issues. This article attempts to provide a brief view of the causes of Jewish power in the U.S, AIPAC, and its influence on the Middle East policies by U.S

کلیدواژه‌ها [English]

  • AIPAC
  • United States of America
  • Israel
  • Foreign Policy
  • Jewish Lobby