سایبر تروریسم: شکل نوینی از ترور علیه منافع ملی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان

چکیده

تروریسم پدیده‌ی جدیدی نیست، بلکه از جمله پدیده‌هایی است که همزاد با بشر بوده و با به کارگیری خشونت علیه اشخاص، دولت‌ها و گروه‌ها برای پیشبرد زورمدارانه اهداف سیاسی یا عمومی به یکی از تهدیدات مهم بین‌المللی تبدیل شده است. در جهان معاصر، این پدیده به سبب پیوند با فناورى‌هاى نوین اطلاعاتى و ارتباطاتى، به یک گرفتارى راهبردى تبدیل شده و توانسته است گروه‌های کوچک، اما با ساختارهاى پیچیده را به بازیگران برجسته در پهنه بین‌المللى تبدیل نماید. سایبر تروریسم با هدف از کار انداختن عملیات زیرساخت‌های بحرانی یک کشور انجام می‌شوند که با توجه به رشد روز افزون تکنولوژی و ویژگی‌های منحصر بفرد فضای سایبر، تمامی دولت‌ها را با چالش‌های جدیدی روبروکرده است. سؤال اصلی نوشتار این است که با توجه به در دسترس و منحصر بفرد بودن فضای سایبر، چگونه می‌توان بر تهدیدات سایبر تروریسم علیه منافع دولت‌ها فائق آمد؟ فرضیه نوشتار در پاسخ به سؤال اصلی این است که در عصر جدید با پیشرفت تکنولوژی و فناوری با تهدیدات جدیدی روبرو شده‌ایم که دیگر نمی‌توان مانند گذشته امنیت ملی را تنها در محدوده مرزهای داخلی یک کشور نگاه کرد. امروزه مهاجمان تنها با در دست داشتن یک دستگاه رایانه، تهدیدی برای منافع یک کشور محسوب می‌شوند. چنین خطر نافذی، تمامی برداشت‌های رایج و سنتی از مفهوم امنیت ملی را زیر سوال برده است. مقاله به روش توصیفی- تحلیلی و با ابزار کتابخانه به رشته تحریر در آمده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Cyber Terrorism: A New Form of Terror against the National Interests

نویسندگان [English]

  • Enayatollah Yazdani 1
  • Farzaneh Moradi 2
  • Tayebeh Ghanavati 2

1 Associate Professor, Department of Political Science, University of Isfahan

2 MA in International Relations, University of Isfahan

چکیده [English]

Terrorism is not a new phenomenon, it is rather one such phenomenon that has accompanied human kinds and by applying violence against individuals, states and groups through forceful achievement of the political or public goals, has become one of the most serious international threats. This phenomenon due to the close access of new technological information and communication has become one of the strategic troubles which is able to transform the small groups with complicated structures into significant players in the international arena at the present. Considering the growing advancement of technology and unique features of cyber space, cyber terrorism aims at destroying the critical infrastructures of a country, which has brought bout serious challenges to the states. The basic question of this research work is that, with regard to easy access and unique nature of the cyber space, how can we overcome the threats of cyber terrorism against the states’ interests? The hypothesis of this article is based on the fact that with the advancement of technology we are facing new threats that we can never take the national security confined to the national borders of a country as it used to be in the past. Nowadays, the invaders just with a set of computer (pc, laptop, etc.) pose a threat to a state. Such a prominent threat has put all the conventional and prevalent perceptions of the concept of national security under question. This research work is based on explanatory-analytical method collecting data from library

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cyber Terrorism
  • Terrorism
  • Cyber space
  • Soft power
  • National Interests
آلبرتس، دیوید و پاپ، دانیل.(1385). گزیدهای از عصر اطلاعات: الزامات امنیت ملی در عصر اطلاعات، ترجمه علی علی آبادی و رضا نخجوانی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
بیرو،آلن.(1996).فرهنگ علوم اجتماعی، ترجمه دکتر باقر ساروخانی(1366)، تهران، انتشارات کیهان.
جمعى از نویسندگان. (1387). بصیرت پاسداری، تهران، اداره‌ی سیاسى نمایندگى ولى فقیه در سپاه.
دان کاولتی، میریام.(1389). سیاست‌های تهدید و امنیت سایبری، محبوبه بیات، تهران، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید سپهبد صیاد شیرازی.
دی آنجلیز، جینا.(1383). جرایم سایبر، ترجمه سعید حافظی و عبدالصمد خرم آبادی، تهران، شورای عالی توسعه قضایی.
روزنا، جیمز و دیگران .(1390). انقلاب اطلاعات، امنیت و فناوری‌های جدید، مترجم علیرضا طیب، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
عبداله خانی، علی.(1386). جنگ نرم 3: نبرد در عصر اطلاعات، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات ابرار معاصر تهران.
فلمینگ، پیتر، استول، مایکل.(1384). «سایبر تروریسم:پندارها و واقعیت‌ها»، ترجمه اسماعیل بقایی هامانه و عباس باقرپور اردکانی، در مجموعه تروریسم، گردآوری علیرضا طیب، نشرنی.
قاسمی، فائزه.(1388). بررسی نظریههای فمنیستی جنگ، دانشکده علوم و اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان.
کارازوجیانی، آتینا. (1388). سیاست‌های منازعه سایبری، مترجم محبوبه بیات، تهران، مرکز آموزشی و پژوهشی شهید صیاد شیرازی.
کدخدایی، عباسعلی و ساعد،نادر.(1390). "تروریسم و مقابله با آن"، مجمع جهانی صلح اسلامی.
ناجی راد، محمدعلی.(1384). جهانی شدن تروریسم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
ناجی راد، محمد علی.(1387). جهانی شدن و تروریسم، تهران، دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
ناى، جوزف.(1387). رهبرى و قدرت هوشمند، ترجمه‌ی محمودرضا گلشن پژوه و الهام شوشترى زاده، تهران، مؤسسه‌ی ابرار معاصر تهران.
نای، جوزف.(1390). آینده‌ی قدرت، ترجمه‌ی رضا مراد صحرایی، تهران، حروفیه.
هالپین، ادوارد و دیگران. (1389). جنگ سایبر، جنگ اینترنتی و انقلاب در امور نظامى، ترجمه روح الله آرانى، دفتر مطالعات سیاسى مرکز پژوهش‌هاى مجلس.
پیروزان، علیرضا(1388)،«اتحادیه اروپایی و پدیده تروریسم» ،تهران، وزارت اطلاعات، فصلنامه اطلاعات سیاسی اقتصادی، (266-265)، ص80.
توکلی، یعقوب(1386)، «واکاوی ترور و تروریسم»، تهران، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، ماهنامه سوره، (34)، ص126.
کاکاوند، عباس(1382) «حملات سایبری چالش جدید آمریکا» ، نشریه رسالت، شماره 04/06/1382، ص15.
مرادی، مختار(1387)«مدیریت میدان نبرد: مقدم‌های بر محیط شناسی نظامی و جنگ‌های اطلاعاتی»، نشریه علوم اجتماعی، (10)،ص57.
Crenshaw, Martha, (2005). "Political Explanations in Addressing the Causes of Terrorism", The Club de Madrid, Encyclopaedia Britannica, op. cit.
Chertoff, Michael (2008), “ The Sybersecurity Challenge”, Regulation & Governance.
Congressional Research Service(CRS) (2008), “Botnets, Cybercrime and Cyber terrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress”, available at: www.crs.org, (accessed by July 23, 2011).
Gurr,Ted Robert, (2005)."Economic Factors in Addressing the Causes of Terrorism", The Club de Madrid.
Juergensmeyer, Mark, (2005)."Religion in Addressing the Causes of Terrorism", The Club de Madrid.
Post, Jerrold m, (2005)."Psychology in Addressing the Causes of Terrorism", The Club de Madrid.
Krekel, Bryan, “Capability of the People’s Republic of China to Conduct Cyber Warfare and Computer Network Exploitation Prepared for The US-China Economic and Security Review Commission” October 9, 2009.
Lewis, james A. (2011), “ Cyber Security Two Years Later”, Center for Strategic & International Studies (CSIS), available at: http://www .csis.org/publication/cybersecurity-two-years-later, (accessed by June 13, 2011).
Lord, Kristin M. & Sharp, Travis (2011), “America’s Cyber future Security and Prosperity in the Information Age”, Center for a New American Security, Volume I.
Lukes Steven(2007), “Power and the Battle for Hearts and Minds: On the Bluntness of Soft Power”, in Power in World Politics, London & New York: Routledge
Markoff, Jaud & Shanker, T. (2009), “Halted’03 Plan Illustrates U.S Fear of Cyberwar Risk”, The New York Times.
Meyers, C. A., Powers, S. S., & Faissol, D. M. (2009, October 08).“Taxonomies of Cyber Adversaries and Attacks: A Survey of Incidentsand Approaches”. Retrieved from Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL): http://www.osti.gov/bridge/servlets/purl/967712-BNpjlx/967712.pdf
Nagre, Dhanashree& Warade, Priyanka,(2008) “Cyber Terrorism Vulnerabilities and Policy Issues “Facts Behind The Myth” http://www.andrew.cmu.edu/user/dnagre/
Nye, Joseph s. (2010), “Cyber Power”, Belfer Center for Science and International Affairs
Brett Pladna,(2007) “Cyber Terrorism and Information Security” http://www.infosecwriters.cominternational and public affairs New York
Shultz, (2008). "Terrorism and the Modern World", Current Policy No. 629.
Tabansky ,Lior (May 2011) “Basic Concepts in Cyber Warfare” Military and Strategic Affairs/v 3/ n . 1
Vatis, Michael (2002), “ Cyber Attacks: Protecting American’s Security Against Digital Threats”, John F. Kennedy School of Government, Harvard UniversityCongressional Research Service(CRS) (2008), “Botnets, "Cybercrime and Cyber terrorism: Vulnerabilities and Policy Issues for Congress”, available at: www.crs.org, (accessed by July 23, 2011).