تحولات ژئوپلیتیک دریای جنوبی چین و راهبرد بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای: آثار و پیامدها

نویسندگان

پژوهشگر روابط بین الملل و دبیر انجمن ایرانی روابط بین‌الملل

چکیده

دریای جنوبی چین در زمان جنگ جهانی دوم و جنگ سرد از نظر ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی برای کشورهایی نظیر: ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی و ژاپن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. این کشورها از این دریا در قالب فرصتی برای افزایش حضور و نفوذ خود در شرق آسیا بهره می‌بردند. اگرچه با کاهش نفوذ ژاپن و فروپاشی شوروی از تعداد بازیگران در این حوزه کاسته شد، اما اخیراً ظهور قدرت‌های بزرگ و متوسط در منطقه زمینه‌ساز تحولاتی جدید در این دریا شده است. علاوه بر این در سال‌های گذشته نه‌تنها از ارزش این دریا کاسته نشده بلکه با کشف منابع معدنی، نفتی و گازی در این حوزه، بر اهمیت آن افزوده شده است. این عوامل به همراه روند روبه رشد قدرت اقتصادی و نظامی چین و قدرت منطقه‌ای شدن آن، تحولاتی را در این دریا بوجود آورده است که موجب افزایش نقش‌آفرینی بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای شده است. با این وجود سوالاتی که در این پژوهش درصدد پاسخ به آنها هستیم این است که با تحولات ژئوپلیتیکی رخ داده در دریای جنوبی چین و افزایش تعداد بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در این دریا، این بازیگران چه اهدافی را دنبال می‌کنند؟ و راهبردها و سیاست‌های این بازیگران چه پیامدهایی را در این دریا به همراه اشته است؟ فرضیه‌ی این پژوهش این است که افزایش قدرت چین، ورود بازیگران متوسط منطقه‌ای و نیز قدرت‌های فرامنطقه‌ای همزمان با تحولات ژئوپلیتیکی و ژئو‌اکونومیکی دریای جنوبی چین در سال‌های اخیر منجر به افزایش ادعاهای بازیگران نسبت به این دریا و تلاش برای افزایش نفوذ و کنترل بر این دریا در جهت دستیابی به منابع موجود آن شده است که این مسأله بستر تشدید تنش‌ها و افزایش بی‌ثباتی در منطقه را فراهم نموده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Geopolitical Developments of South Chinese Sea and the Strategies of the Regional and Trans-Regional Players: Impacts and Implications

نویسندگان [English]

  • ضیاءالدین صبوری
  • امیر قیاسی‌
چکیده [English]

The Chinese South Sea during WWII and the Cold War had a special importance for countries such as USA, USSR and Japan from a geopolitical and geostrategic point of view. These countries used to enjoy this sea as an opportunity for increasing their presence and influence in the East Asia. Though, the decreased influence of Japan and the collapse of the USSR limited the number of players in this area, yet the recent emergence of great and middle powers in the region have brought about new developments in this sea. In spite of that, its significance has not diminished in the last years and rather with the exploration of mineral, gas and oil sources in this area, it has gained more significance. These factors, along with the trend of the growing economic and military power of China and its capability to become a regional power have caused certain developments which led to a greater role playing of the regional as well as trans-regional states. In this regard, the questions that we would like to address are: with the geopolitical developments and increased number of regional and trans-regional players in this sea, what objectives theses players seek? And what implications the strategies and policies of these players have brought about in this sea? The hypothesis of this paper is that the increased power of China, emergence of the regional and trans-regional players with the recent geopolitical and geo-economic developments in the South Chinese Sea led to the proclamations of the players regarding this sea and at the same time their efforts to expand their influence and control over the sea aimed at attaining available sources which have paved the way for more tension and increasing instability in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • South Chinese Sea
  • Geopolitics
  • Instability
  • regional powers
  • Trans-regional powers