تحول سیاست خارجی هند در حوزه جنوب شرقی آسیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

هند از 1947 تا اواخر دهه 1980، سیاست جهان سوم­گرایی را نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا در پیش گرفته بود که با مشخصه­های کلیدی تلاش برای همبستگی جهان سوم، خودبسندگی اقتصادی و عدم تعهد تعریف می­شد. از اواخر دهه1980، سیاست خارجی جهان سوم گرایانه هند نسبت به حوزه جنوب شرقی آسیا به سیاست عمل­گرایی اقتصادی دگرگون شده است. این مقاله با طرح پرسش ذیل به تبیین تغییر سیاست خارجی هند در این منطقه می‌پردازد. پرسش این است که، چه عواملی سبب تغییر سیاست خارجی هند از جهان سوم‌گرایی به عمل‌گرایی اقتصادی در حوزه جنوب شرقی آسیا شده است؟ در پاسخ به پرسش اصلی مقاله، این فرضیه طرح شده است که افول نهروئیسم و رشد دیدگاه­های رقیب، تغییرساختاری سیستم بین‌المللی از دوقطبی به تک قطبی و رشد فزاینده نفوذ اقتصادی منطقه­ای چین، سبب دگرگونی سیاست خارجی هند در جنوب شرقی آسیا از جهان سوم‌گرایی به عمل­گرایی اقتصادی شده است. در این پژوهش از روش تبیینی استفاده شده و نظریه موازنه منافع راهنمای بررسی فرضیه قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Indian foreign policy developments   In Southeast Asia