پیامدهای رشد اقتصادی و نظامی چین بر اتحاد دوجانبه آمریکا – ژاپن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اتحاد امنیتی دوجانبه ژاپن و آمریکا که پس از پایان جنگ جهانی دوم شکل گرفت، در عصر جنگ سرد، در رویارویی دو دولت با فشارهای ژئوپولیتیکی شوروی و متحدین منطقه­ای‌اش در حوزه پاسیفیک نقشی حیاتی بازی کرد. این اتحاد مولفه­ای مهم از نظم منطقه­ای تحت رهبری آمریکا در پاسیفیک بوده است. پس از پایان جنگ سرد، رشد اقتصادی و نظامی چین، به مثابه قوی­ترین محرک تأثیرگذار بر منافع امنیتی مشترک دو دولت در حوزه شرقی پاسیفیک به نگرانی اصلی مشترک دو دولت تبدیل شده است. در سال‌های اخیر مواضع سرسختانه­تر چین در مناقشات دریای شرقی، که با رشد چشمگیر اقتصادی و قابلیت­های فزاینده نظامی­اش حمایت می­شود، بر شدت نگرانی­های منطقه­ای از نیات و مقاصد پکن افزوده و بر پیوندهای امنیتی دولت­ها در منطقه اثر گذاشته است. این مقاله از چشم‌انداز نظریه موازنه تهدید به تبیین تأثیر روند مدرنیزاسیون نظامی چین، که خود نشأت‌گرفته از رشد اقتصادی­اش می­باشد، بر اتحاد ژاپن و آمریکا پرداخته است. در این راستا، شکل‌گیری و تداوم این اتحاد بررسی شده و سپس روند مدرنیزاسیون نظامی چین به مثابه متغیّرِ مستقل تجزیه و تحلیل شده و سپس پیامدهای آن برای منافع مشترک ژاپن و آمریکا در حوزه شرق پاسیفیک بررسی و واکنش مشترک دو دولت در شکل بازبینی و گسترش اتحاد دفاعی دوجانبه‌شان مورد بررسی قرار گرفته است. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

...