عوامل موثر بر دگرگونی روابط روسیه با آمریکا در دوره «دمیتری مدودیف»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه تهران

چکیده

در پی فروپاشی اتحاد شوروی، روابط فدراسیون روسیه با آمریکا مراحل گوناگونی را تجربه کرده است. دوره تصور پایان رویارویی دیرپای دوکشور پس ازپایان جنگ سرد، بسیار کوتاه‌تر از آن بود که ­به تحلیل خوش‌­بینانه غرب‌­گرایان در سیاست خارجی روسیه قدرت بخشد. روند تحولات در روابط آمریکا- روسیه به سرعت فاصله میان دیدگاه‌های رهبران مسکو و واشنگتن را در مورد مسایل و مشکلات صلح و امنیت بین‌المللی آشکار ساخت. نگرانی‌های روزافزون روسیه در جمهوری‌های پیرامونی، با آثار روز‌افزون جنگ جهانی با تروریسم شدت یافت. حضور فزاینده آمریکا در غرب آسیا، در افغانستان و عراق و سپس بحران سوریه، برنامه هسته‌ای ایران و مسأله استقرار سامانه دفاعی موشکی آمریکا در اروپا، شرایط را برای تعارض­‌های دو کشور آماده ساخت. در پایان نخستین دهه پس از جدایی جمهوری‌های اتحاد شوروی، «ولادیمیرپوتین» سیاست خارجی عمل‌گرایانه روسیه را تثبیت کرد تا «دمیتری مدودیف» آن را در مسیر «بازشروع» قرار دهد، که با دشواری‌های گوناگون و پیچیده‌ای روبه‌رو شده است. سؤال این نوشتار این است که کدام عوامل داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی، سبب دگرگونی روابط روسیه با آمریکا در دوره ریاست جمهوری دمیتری مدودیف شدند؟ این نوشتار با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از دیدگاه نویسندگان روسی انجام شده تا سازوکار این دگرگونی از دیدگاه روسیه روشن شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Factors affecting the transformation of Russia's relations with America at the time, "Dmitry Medvedev"

نویسنده [English]

 • Elaheh Koolae

Professor, University of Tehran

چکیده [English]

After the collapse of the Soviet Union, the US and Russian Federation relations have been experienced obvious ups and downs. The period of believing the end of long-lasting competition between the two countries after the cold war was too short enough to approve the optimistic analysis of Westerners politicians. The next developments showed quickly the distance between Moscow and Washington’s views on issues of international peace and security. On the one hand, Russia’s growing concerns about the former republics on its own periphery were intensified by the increasing effects of the Global War on Terrorism. On the other hand, the US growing presence in West Asia, Afghanistan and Iraq, and then Syrian crisis, Iranian nuclear program and deployment of the US Missile Defense System in Europe, prepared the ground for creating more confrontation between them. A decade after the independence of the former Soviet Republics, Russian president, Vladimir Putin, crafted and fixed a pragmatic foreign policy. Dmitry Medvedev, the next President of Russia, put this policy on the path of “reset”, which is now facing with complicated problems. However, the question raised by this article is: “What internal, regional or international factors changed the Russian and US relations during Medvedev’s presidency? This paper is based on a descriptive-analytic method, and to examine the mechanisms of this change from the Russian point of view, it studies the positions of its experts.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Russia
 • the US
 • Europe
 • Medvedev
 • Obama
 • Putin
 • Bush
 • Near Abroad
 • Middle East
 • Missile Defense System
 • New START Treaty
کولایی، الهه. (1390). جعفر خاشع و حبیب رضازاده، "بررسی روابط روسیه و آمریکا در پرتو سیاست «از سرگیری» اوباما"، مطالعات اوراسیای مرکزی، سال چهارم، شماره 9، پاییز و زمستان، صص99 -80.
...................... (1393). سیاست و حکومت در اوراسیای مرکزی، چاپ سوم، تهران: سمت.
کولایی، الهه، تیشه‌یار، ماندانا و محمدی، محمود.(1386). سازمان پیمان آتلانتیک شمالی، دگرگونی در ساختار، مأموریت و کارکردها، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 
Arbatov, Alexsei. (2011). “The Twists and Turns of Missile Defense, Nezavisimaya gazeta, Nov. 7, 2011, p. 3, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 063, October 31, page(s): 3-7 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Asmolov, Grigory Aleksandr Reutov. (2007). “Ehud Olmert Pays a Visit to Moscow”, Kommersant, Oct. 19, p. 9 Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 42, Vol. 59, November 14, 2007, page(s): 20 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Barbashin, Anton. ( 2012). “Russia, U.S. Carve up Central Asia”, Nezavisimaya gazeta, Sept. 24, p. 9, Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 39, Vol. 064, September 24, 2012, page(s): 16 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Blank, Stephen. (2010). “Beyond the Reset Policy: Current Dilemmas of U.S.–Russia Relations”, Comparative Strategy, 29: 4, 333-367.
Bovt, Georgy. (2012). “The Reset Has Run Out of Gas”, The Moscow Times, Nov. 8, p. 63, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 064, October 29, 2012, page(s): 18-19 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Cohen, Ariel and Bryan Riley. ( 2012). “After WTO Membership: Promoting Human Rights in Russia with the Magnitsky Act”, The Heritage Foundation, Backgrounder, No. 2687, May 14, Current Digest, Vol. 64, No. 22, 2012, pp.15-16 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Dvali, Georgy and Aleksandr Reutov. (2012). “Russia Needs to Understand that NATO Is Already in Georgia, Nezavisimaya gazeta, April 9, p. 2, Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 15, Vol. 064, April 09, 2012, page(s): 14 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Fenenko, Aleksei. (2011). “Outlook to the Reset”, International Affairs, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 46, Vol. 063, November 14, page(s): 18-20 (accessed on: 29 Jan. 2013).
.................................. (2011). “After Reset”, Nezavisimaya gazeta, Jan. 17, 2011, p. 9, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 3, Vol. 063, January 17, page(s): 15-16 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Fenenko, Aleksei, Munich Choice. (2011). Nezavisimaya gazeta, Feb. 14, p. 9, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 7, Vol. 063, February 14, 2011, page(s): 7-8 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Felgengauer, Pavel. (2011). “A System of 'General' Deterrence”, Novaya gazeta, June 1, p. 10, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 22, Vol. 063, May 30, 2011, page(s): 6-9 (accessed on: 29 Jan. 2013).
.................................... (2012). “Reset Gets Hung Up”, Novaya gazeta, Oct. 8, p. 8, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 41, Vol. 064, October 08, 2012, page(s):16-17 (accessed on: 29 Jan. 2013).
................................... (2011). “Strategic Burnout”, Novaya gazeta, Nov. 7, p. 5, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 063, October 31, 2011, page(s): 3-7 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Gromyko, Alexi. (2012). “Russia between Europe and Asia”, International Affairs, No. 6, page(s): 72-76, http://dlib.eastview.com/browse/doc/28261576, (accessed on: 29 Jan. 2013).
Gabuyev, Aleksandr, Vladimir Solovyov, Yelena Chernenko and Aleksandr Konstantinov. (2012). “Putin Bows Out of G-8 Summit”, Kommersant, May 11, p. 1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No.18, Vol. 064, April 30, 2012, page(s):12-14 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Gabuyev, Aleksandr and Polina Yeremenko. (2011). “Michael McFaul Conveys an Undiplomatic Message”, Kommersant, Oct. 14, p. 7, Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 41, Vol. 063, October 10, 2011, page(s):17-18 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Gusman, Mikhail. (2011). “Sergei Lavrov: 'Hillary and I Are Pragmatists”, Rossiiskaya gazeta, Nov. 11, p.1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 063, October 31, 2011(accessed on: 29 Jan. 2013).
Isachenko, I. (2012). “BRICS in Russia's Foreign Economic Strategy”, International Affairs, No.1, page(s): 112-121, http://dlib.eastview.com/browse/doc/26662782, (accessed on: 29 Jan. 2013).
Ivanov, Igor. (2012). “Russia’s European Prospect”, The Moscow Times, Nov. 28, p. 47,
Karaganov, Sergei, “Pause before Window of Opportunity”, Rossiiskaya gazeta, May 18, 2011, p. 8 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Karaganov, Sergei. (2011). “Pushing Forward after Reset”, Rossiiskaya gazeta, Feb. 17, p. 8, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 7, Vol. 063, February 14, 2011, page(s): 7-8 (accessed on: 29 Jan. 2013).
…………………... (2012). “What Gives Power, Brother? Rossiiskaya gazeta, Nov. 28, p. 12, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 48, Vol. 064, November 26, 2012, page(s): 10-13 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Khodorkovsky, Mikhail. (2011). “Russia 2012: Modernization or Stagnation?” Vedomosti, Oct. 12, p. 4, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 41, Vol. 063, October 10, 2011, page(s): 7-11 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Koldunova, E. (2010). “Russia Joins ASEM”, International Affairs, No. 6, page(s): 27-32, http://dlib.eastview.com/browse/doc/24323360 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Konovalov, Sergei. (2012). Syrian Mission for Russian Paratroopers, Nezavisimaya gazeta, June 6, p.1 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Konstantinov, Ivan. (2012). “Genie of Islamism Comes Out of the Bottle, Nezavisimaya gazeta, March 13, p. 7, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No.10, Vol. 064, March 05, 2012, page(s): 9-11(accessed on: 29 Jan. 2013).
Koryashkin, Pavel. (2012). “Real Threat to Russia, the U.S. and the EU Lies in the Current Instability”, Kommersant, Jan. 12, p. 6, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No.1, Vol.064, January 01, 2012, page(s):15-16 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Kosachov, Konstantin. (2011). “Missile Defense Built on Trust, Izvestia, May 18, p. 6, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 20, Vol. 063, May 16, 2011, page(s): 8-10 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Klenov, A. (2012). “Russia-USA: A "Software" Update”, International Affairs, No. 5, page(s): 36-44, in: http://dlib.eastview.com/browse/doc/27890340 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Kramarenko, A. (2008). “The Ideology of Russia's Foreign Policy Concept”, International Affairs, No. 5, page(s): 29-38, http://dlib.eastview.com/browse/doc/19391991, (accessed on: 29 Jan. 2013).
Latynina, Yulia. (2012). Putin Is Joining the Dictators’ Club, the Moscow Times, June 6, p. 8 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Lukin, Alexander. (2011). “Central Asia and Afghanistan in Russia's Strategy”, International Affairs, No. 5, page(s): 57-63, http://dlib.eastview.com/browse/doc/26123378, (accessed on: 29 Jan. 2013).
Putin, Vladimir. (2012). “Russia's Foreign Policy Has Always Been Independent and It Will Remain So”, International Affairs, No. 4, page(s): 1-8, http://dlib.eastview.com/browse/doc/27620909, (accessed on: 29 Jan. 2013).
“Reset or Respite” (Editorial). Nezavisimaya gazeta, Dec. 30, 2009, p.1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 51, Vol. 061, December 21, 2009, page(s): 20 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Reutov, Aleksandr. (2007). “Russia Thwarting Palestinian-Israeli Settlement”, Kommersant, Aug. 1, p. 6, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 31, Vol.59, August 29, 2007, page(s): 15-15 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Rogov, Sergei. (2012). Preelection Crossroads of Détente, Nezavisimaya gazeta, Feb.17, p. 1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 7, Vol. 064, February 13, 2012, page(s): 16 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Russia's Diplomatic Efforts in Syria Floundering (Editorial), Vedomosti, June 5, 2012, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 23, Vol. 064, June 04, 2012, page(s): 6-8, (accessed on: 29 Jan. 2013).
Sharavin, Alexander. (2010). “Russia, NATO, Europe: Striking a Balance”, Novaya gazeta, Nov. 1, p. 12, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 062, November 01, 2010, page(s): 1-6 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Simonyan, Yury. (2011). “U. S. Senate Calls Russia an Occupying Force”, Nezavisimaya gazeta, Aug.1, p.6, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 31, Vol. 063, August 01, 2011, page(s): 15-16 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Solovyov, Vladimir. (2010). “Russia and America Strike a Missile Deal, Kommersant, March 29, p.1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 13, Vol. 062, March 29, 2010, page(s): 8-10 (accessed on: 29 Jan. 2013).
...................................... (2009). “Tension Mounts in Iran's Relations with Russia, West”, Kommersant, Nov. 14, p. 4, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly) Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 46, Vol. 061, November 16, 2009, page(s): 7-9 (accessed on: 29 Jan. 2013)
....................................... (2010). “The Concept of a Global Policeman Is Unacceptable to us”, Kommersant, Nov. 10, p. 8 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Solovyov, Vladimir, Elena Chernenko and Kirill Belyaninov. (2010). “Strategic Offensive Remarks, Kommersant, Dec. 2, p.1, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 48, Vol. 062, November 29, 2010, page(s): 5-6 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Solovyov, Vladimir. (2011). “The Absence of Joint Projects Strengthens Mutual Suspicions”, Kommersant, May 20, p. 8 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Terekhov, Andrei. (2009). “IAEA Doubts Tehran’s Sincerity”, Nezavisimaya gazeta, Nov.18, p. 1(accessed on: 29 Jan. 2013).
....................................... (2009). “Munich Resetting”, Nezavisimaya gazeta, Feb. 9, 2009, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 6, Vol.61, February 09, page(s): 14,15(accessed on: 29 Jan. 2013).
Volkov, Konstantin and Andrei Samodin. (2011). “Friendship with Assad Could Come at high Cost”, Izvestia, Nov. 16, p. 9, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 46, Vol. 063, November 14, 2011, page(s): 5-7 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Yermolin, Anatoly and Boris Yunanov. (2011). The New Times, Nov. 28, pp. 24-26 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Yeryomenko, Polina, Aleksandr Gabuyev and Yelena Chernenko. Kommersant. (2011). “ All Triumph and No Failure, Kommersant, Nov. 7, p. 8, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 44, Vol. 063, October 31, 2011 (accessed on: 29 Jan. 2013).
Zlobin, Nikolai. (2012). New World Order: Russia’s Place in the World, Vedomosti, April 23, in: Current Digest of the Russian Press, The (formerly The Current Digest of the Post-Soviet Press), No. 17, Vol. 064, April 23, 2012, page(s):17 (accessed on: 29 Jan. 2013).