تحرک‌بخشی به دیپلماسی دفاعی در پرتو فرصت‌ها و تهدیدات برنامه اقدام سازمان ملل و تاثیر آن بر امنیت نظامی و دفاعی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه لرستان

2 کارشناسی ارشد روابط بین‌الملل و پژوهشگر مسائل راهبردی

چکیده

امروزه سلاح­های کوچک و سبک به صورت غیرمستقیم جایگزین سلاح­های کشتارجمعی گردیده­اند. حجم بالای تلفات انسانی، کمک به ایجاد و گسترش جرایم سازمان­یافته، توقف توسعه اقتصادی، اجتماعی و اشاعه تروریسم توسط سلاح­های کوچک و سبک، در نهایت منجر به اقداماتی برای محدودیت انتقال غیرقانونی این سلاح در سطح بین­المللی گردید. برنامه اقدام به عنوان شاخص­ترین روند بین­المللی در این خصوص، مجموعه­ای از تهدیدات و فرصت­ها را برای حاکمیت و امنیت دفاعی کشور­ها ایجاد نموده است. در این مقاله براساس روش توصیفی-تحلیلی تلاش خواهد گردید، در پرتو نقش فعال دیپلماسی دفاعی به بررسی تهدیدات و فرصت­های برنامه اقدام و تاثیر آنها بر امنیت دفاعی ایران و در نهایت تطبیق آنها با راهبرد دفاعی کشور پرداخته شود. این تحقیق نشان خواهد داد که اهدافی که در ایجاد و روند برنامه اقدام مطرح شده است، ابهامات و تهدیداتی چون ایجاد شفافیت، صدور جواز برای فعالیت واسطه­ها، ردیابی سلاح­های کوچک و سبک وگسترش حوزه برنامه اقدام برای سیاست دفاعی ما به همراه دارد و در مقابل حمایت از حقوق بشردوستانه، مقابله با تروریسم، مبارزه با قاچاق مواد مخدر،  تمرکز بر مبارزه تقاضای سلاح‌های کوچک و سبک، اقدامات همکاری‌جویانه در سطوح ملی، منطقه­ای و جهانی فرصت­هایی است که ایران می­تواند با بهره­گیری از دیپلماسی دفاعی و در مطابقت با راهبرد دفاعی خود، برای تثبیت امنیت ملی و ارتقای توان دفاعی  از آنها استفاده نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Mobilization in defense diplomacy under the Opportunities and threats UN’s programme of action and its impacts to military and defense security of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Mehdy Zolfaghary 1
  • Iman Khosravy 2

1 Faculty member of Lorestan University

2 Master of International Relations and Strategic Issues Researcher

چکیده [English]

Today, small arms and light weapons indirectly has been replaced to weapons of mass destruction. The high quality of human losses, help to create organized crimes, stop to  economic, social and proliferation terrorism due to small arms and light weapons causes to measures for limitations in illegal transfer at the international level .programme of action as more important international process to this issue has created a  series of threats and opportunities for the sovereignty and defence security of nations. In this paper will be efforts under the active role of defense diplomacy be addressed to study  programme of action’s threats and opportunitiesand its impacts  Iran’s defense security and ultimatelyMatching it with the country's defense strategy. This paper will show  that proposed goals in creating and process of POA for our defense policy  will vague and threats, such as creating transparency , Licensing for brokers, tracing on small arms and light weapons expand to POA; and  in front of that there are opportunities such as protection of human rights, counterterrorism , Combating Drug Trafficking, Focus on demand Struggle of small arms and light weapons, Cooperative efforts in national, regional and international that our country can with use of defense diplomacy under defense strategy  for achieve Consolidation national security and defense power promotion.

کلیدواژه‌ها [English]

  • POA
  • defense security
  • defense diplomacy
  • small arms and light weapons
  • Military power
اشنایدر، کریگ. (1385). امنیت و راهبرد در جهان معاصر. ترجمه اکبر عسگری‌صدر و فرشاد امیری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
انعامی‌علمداری، سهراب. (1389). «دیپلماسی دفاعی اروپا»، فصنامه راهبرد دفاعی، 8 (31).
بلوچی، حیدرعلی. (1389). «دیپلماسی دفاعی چین»، فصلنامه راهبرد دفاعی، 8 (31).
بیلیس، جان و دیگران. (1369). استراتژی معاصر: نظریات و خط‌مشی­ها. ترجمه هوشمند میرفخرایی. دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
تلیس، اشلی و دیگران. (1383). سنجش قدرت ملی در عصر فراصنعتی. ترجمه موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین­المللی ابرار معاصر، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
جوانمرد، مهدی. (1388). امنیت ملی دفاعی نامتقارن در عصر جنگ نرم، دومین همایش علمی- پژوهشی پدافند غیر عامل، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری.
خراسانی، محمدمظلوم. (1389). «انسان، اسلحه و جنگ» مجله علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد، 7 (1).
سیف‌زاده، حسین. (1385). اصول روابط بین­الملل (الف و ب). تهران: نشر میزان.
عسگری، محمود. (1389). «نقش دیپلماسی دفاعی در مدیریت دفاعی منطقه­ای»، فصلنامه دیپلماسی دفاعی، 1 (2).
کریمیان‌جزی، اسماعیل. (1390). سلاح­های هسته­ای، جنگ‌افزارهای کشتار جمعی و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران (دیپلماسی دفاعی-امنیتی). تهران: دانشگاه صنعتی مالک اشتر، مجتمع دانشگاهی مدیریت و فناوری نرم.
محمدرفیعی، سیدکمال‌الدین. (1386). بررسی روند جهانی استراتژی خلع سلاح و تعامل جمهوری اسلامی ایران، در موسویان، سیدحسین. پروتکل الحاقی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران. تهران: مجمع تشخیص مصلحت نظام، مرکز تحقیقات استراتژیک.
مصفا، نسرین و ندا شاه‌نوری. (1389). «بررسی تاثیرات زیان‌بار تولید، تجارت و استفاده غیرقانونی سلاح‌های کوچک و اسلحه‌های سبک»، فصلنامه سیاست،مجله دانشکده حقوق و علوم سیاسی، 40 (2).
کلانتری، نصراله(1389) « مناسبات سیاست خارجی و دیپلماسی دفاعی » فصلنامه دیپلماسی دفاعی، سال اول، شماره 2، پاییز و زمستان.
منابع انگلیسی
Report of the united nation conference on the illicit trade in small arms a light weapon in all aspect. (2001). Available at: http://www.un.org. last viewed at: 3 September 2016.
State of security Cambridge: CUP. (2011). Available at: http://www.smallarmssurvey.org, last viewed at: 10 October 2016.
Small arms and light weapon, the response of European communities. (2001). Available at: http://www.eeas.europa.eu/cfsp/salw/docs/small_arms_en.pdf, last viewed at: 3 November 2016.
Small arms transfer: exporting state. Research notes, Weapons and markets. (2011). Available at: http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/.../SAS-Research-Note-11.pdf, (accessed on 2011, Nov 12).
Directorate-General for development cooperation.(2003). Belgian Minister of foreign Affairs Draft Convention on Marking, Registration, and Tracing of small Arms and light weapons. June.
United states weakens outcome of UN small arms and light weapons conference.(2001). Arms control today. September .
Biting the Bullet. (2005). international action on small arms 2005. Examing implementation of The UN Programme of Action.
Small arms survey 2004-2011. (2011). table: export of small arms. Available at: http://www.smallarmssurvey.org.
Adolf , A. F. (2005). Gangs and crime in Latin America, Testimony before the house committee on international relations. Available at: www.foreign affairs.house.gov/archives/109/20786.pdf.
Disarmament Diplomacy. (84). www.acronym.org.uktextonlydddd8484ng.htm.
du plessis, A. (2008). defense diplomacy: conceptual and practical dimensions with specific reference to south Africa. Strategic review for southern Africa.1 November .
Fabiani, Z. (2003). The defense diplomacy, main component of the preventive diplomacy. Toward a new symbiosis between diplomacy and defense, III (1) available at: http://www.afri-ct.org/the-defence-diplomacy-main?langs=fr.
Goldbalt, J. (2002). arms control. Available at: http:// www.sipri.org .
Goldring, N. (2007).The 2006 Review Conference on Small Arms and Light Weapons, A study in Frustration.
Gunaratna, R. (2001), Terrorism and small arms and light weapons, Symposium on Terrorism and Disarmament, United Nations: New York, October 25.
Matt, S and R, Stohl. (2006). Small Arms, Large problem: The international Threat of Small Arms Proliferation and Misuse. Available at: http://www.armscontrol.org/act/2006_06/SmallArmsFeature.
Nairi, K. K. (2005). Space Theory and Doctrine. Air Power journal.2 (1).
Stohl, R and E. J. Hogendoorn. (2010). stopping the destructive spread of small arms. Avilable at: http:// www.Americanprogress.org/issues/2010/03/small_arms.html
UN document A/CONF.192/15. Available at: http:// www.disarmament.un.rg/cab/poa.html.
www.acronym.org.uktextonlydddd8484ng.htm.
www.bt.com.bt/news-national/2010/06/01/keep-defence-diplomacy-alive.htm.
www.un.org.(A/RES/50/70B).