راهبرد موازنه‌گرایی هند در تعامل با ایران و آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد روابط بین الملل

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر راهبرد موازنه‌گرایی عملگرایانه هند بر دیپلماسی این کشور در قبال ایران و ایالات متحده آمریکا است. رشد اقتصادی بالای هند، در سال‌های اخیر این کشور را به یک الگوی موفق در عرصه توسعه اقتصادی تبدیل کرده است.بسیاری از  ناظران بر این باورند که سیاست خارجی عملگرایانه این کشور، نقش مهمی در تسهیل روند رشد اقتصادی‌اش ایفا کرده است. به کارگیری راهبرد موازنه‌گرایی در برابر ایران و آمریکا به عنوان دو رقیب منطقه‌ای و بین‌المللی یکی از نمودهای این رویکرد عملگرایانه هند است. بر این اساس در پژوهش حاضر با استفاده از روش تبیینی-تحلیلی درصدد پاسخ‌گویی به این پرسش هستیم که «هند چگونه توانسته به‌رغم وجود اختلافات گسترده ایران و آمریکا پس از یازده سپتامبر2001، منافع ملی خود را در قالب تعامل سازنده با هر دو طرف منازعه تعریف کند؟» فرضیه پیشنهادی برای پرسش درنظر گرفته شده این است که «در دهه اخیر هند تلاش کرده تا با راهبردی موازنه­‌گرایانه‌، از اختلافات بین ایران و آمریکا در جهت منافع خود استفاده نماید و از این طریق با هر دو کشور تعامل خوبی را برقرار نماید» نتیجه مقاله نیز نشان می‌دهد که راهبرد موازنه‌گرایی هند در رابطه با ایران و آمریکا تا اندازه زیادی راه را برای ارتقاء این تعاملات فارغ از هر گونه اختلافی تسهیل نموده و به گونه‌ای موجب شده تا هند در مسیر رشد و توسعه اقتصادی‌اش از هر دو آنها به صورت هم زمان امتیازاتی را بگیرد و نقش یک موازنه‌گر را به خوبی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

India's Balancing Strategy in Interaction with Iran and America

نویسندگان [English]

  • Masoud Mousavi Shafaee 1
  • Saeede Eskandari 2

1 Assistant Professor of International Relations Tarbiat Modarres University

2 Master of International Relations

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the impact of India's pragmatic balancing strategy on its diplomacy towards Iran and the United States. India's high economic growth in recent years has made it a successful model for economic development. Many observers believe that its pragmatic foreign policy has played an important role in facilitating its economic growth. The use of a balancing strategy against Iran and the US as two regional and international competitors is one example of this pragmatic approach to India. Accordingly, in the present study, using an explanatory-analytical approach, we seek to answer the question, "How has India managed to define its national interest in a constructive engagement with both sides of the conflict, despite the widespread Iran-US differences since September 11, 2001?" The proposed hypothesis for the question is that "in the last decade India has tried to use the balances between Iran and the US for its own interests in a balanced strategy and thereby maintain good interaction with both countries." The result also shows that India's balancing strategy with respect to Air The United States and the United States have greatly facilitated the promotion of these interactions without any dispute, and have led India to gain both points in the path of economic growth and development at the same time and play a well-balanced role. To play.

کلیدواژه‌ها [English]

  • India
  • Iran
  • USA
  • Balancing Strategy
  • Economic Pragmatism
احمدی‌فشارکی، حسنعلی. (1390). «سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و هند: حوزه‌های تعامل و تقابل»، فصلنامه مطالعات جهان، دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 245-264.
بهرامی‌مقدم، سجاد. (1394). «تغییر سیاست خارجی هند: از جهان سوم‌گرایی به عمل‌گرایی اقتصادی»، فصلنامه مطالعات راهبردی، 4 ، صفحه 161-196.
بهرامی‌مقدم، سجاد و امیر نیاکوئی. (1392). «روابط ایران و هند: فرصت‌ها و محدودیت‌ها»، فصلنامه روابط خارجی، 1.
تیشه‌یار، ماندانا. (1392). دیپلماسی امنیت انرژی هندوستان و ژاپن در برابر ایران. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار.
ثاقب، حسن. (1392). بررسی عملکرد تجاری ایران با هند. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار.
خلیلی، رضا. (1392). ایران و هند؛ چهارچوبی برای درک روابط در حال توسعه. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
دهقان، یدالله  و مهدی کاظمی. (1390). بررسی روابط ایران و هند در سایه ظهور هند به عنوان یک قدرت منطقه‌ای. تهران: موسسه مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
رحیمی، غلامعلی. (1387). «خط لوله صلح: فرصت‌ها و چالش‌ها»، مجله  اطلاعات سیاسی و اقتصادی، شماره 255 و 256.
سجادپور، محمدکاظم و مهرداد پهلوانی. (1391)، «جایگاه جمهوری اسلامی ایران در روابط هند و ایالات متحده»، پژوهشنامه سیاست بین‌الملل، سال اول، شماره1 ،پاییزو زمستان.
سجادپور، محمدکاظم و مائده کریمی قهرودی. (1390). رقابت هسته‌ای هند و پاکستان و پیامدهای آن برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
شریعتی نیا، محسن. (1392). روابط ایران و هند: واکاوی نگاه هندی. تهران: موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
کولایی، الهه و طیبه  واعظی. (1391). «تحول سیاست خارجی و توسعه اقتصادی در هندوستان»، فصلنامه روابط خارجی، سال چهارم، بهار، شماره 1.
منابع انگلیسی
Afrasiabi, K. and A. Maleki. (2002). Iran's Foreign Policy After 11 September. Brown J. World Aff.
Ahluwalia, M. S. (2002). Economic reforms in India since 1991: has gradualism worked?. The Journal of Economic Perspectives, 16 (3), pp. 67-88.
Appadorai, A. (1949). India's foreign policy. International Affairs (Royal Institute of International Affairs, 25 (1), pp. 37-46.
Armitage, R. L, et al. (2010). Natural Allies: A Blueprint for the Future of US-India Relations, Center for a New American Security.
Balooch, M. (2009). Iran and India’s Cooperation in Central Asia. China and Eurasia Forum Quarterly.
Barnes, T. J. (2008). American pragmatism: towards a geographical introduction. Geoforum, 39 (4), pp. 1542-1554.
Bauer, H. and E. Brighi. (2009). Pragmatism in International Relations. Routledge.
Bensidoun, I. et al. (2009). The integration of China and India into the world economy: a comparison. The European Journal of Comparative Economics,6 (1), pp. 131-155.
Berlin, D. L. (2004). India-Iran Relations: A Deepening Entente. Asia-Pacific Center for Security Studies Special Assessment.
Bhat, T. (2011). Structural changes in India’s foreign trade. Available at: http://isidev.nic.in/pdf/ICSSR_TPB.pdf, (Accessed on 2012, 17 September).
Bosworth, B, et al. (2007). Sources of growth in the Indian economy, National Bureau of Economic Research.
Brahmbhatt, M, et al. (1996). India in the global economy. World Bank Policy Research, Working Paper (1681).
Campbell, P. L. (2011). Peirce, pragmatism, and the right way of thinking. Sandia National Laboratories: Albuquerque.
Fair, C. C. (2007). India and Iran: New Delhi's Balancing Act. Washington Quarterly, 30 (3), pp. 145-159.
Flemes, D. (2007). Emerging middle powers' soft balancing strategy, state and perspectives of the IBSA Dialogue Forum.
Ganguly, S. (2011). India’s Role in Afghanistan. CIDOB Policy Research Project, Sources of Tension in Afghanista and Pakistan: A Regional Perspective, Janvier 2012.
Inderfurth, K. (2008). US-India Relations. America's Role in Asia: Asian and American Views, Recommendations from Both Sides of the Asia Pacific. Asia Foundation Report. New York: Asia Foundation.
India, A. I. (2011). The United States and India: A Shared Strategic Future, Council on Foreign Relations.
James, C. C. and Ö. Özdamar. (2005). Religion as a factor in ethnic conflict: Kashmir and Indian foreign policy. Terrorism and Political Violence, 17 (3), pp. 447-467.
Joseph, M, et al. (2011). Indian Economy: Selected Methodological Advances. Indian Council for Research on International Economic Relations, New Delhi.
Kapur, S. P. and S. Ganguly. (2007). the transformation of US-India relations: an explanation for the rapprochement and prospects for the future.
Kohli, A. (1989). Politics of economic liberalization in India. World Development, 17 (3), pp. 305-328.
Kronstadt, K. A, et al. (2011). India: Domestic Issues, Strategic Dynamics, and US Relations.
Kronstadt, K. A. and S. Pinto. (2013). US-India Security Relations: Strategic Issues, Congressional Research Service, Library of Congress.
Kumar, S. (2014). Media Industries in India: An Emerging Regional Framework. Media Industries, 1 (2).
Miller, M. C. (2013). India's Feeble Foreign Policy: A Would-Be Great Power Resists its Own Rise. Foreign Affairs, 92 (14).
Pant, H. V. (2007). A fine balance: India walks a tightrope between Iran and the United States. Orbis, 51 (3), pp. 495-509.
…………. . (2009). A Rising India's Search for a Foreign Policy. Orbis, 53 (2), pp. 250-264.
…………. . (2011). India's Changing Role. Middle East Quarterly, 18 (2), pp. 31.
………….. . (2011). India's Relations with Iran: Much Ado about Nothing. The Washington Quarterly, 34 (1), pp. 61-74.
Sutter, R. G, et al. (2013). Balancing Acts: The US Rebalance and Asia-Pacific Stability. Sigur Center for Asian Studies, George Washington University, 11.
Squassoni, S. (2006). US Nuclear Cooperation With India, Issues for Congress, DTIC Document.
Vyasulu, V. (2007). The Indian Economy Since Independence.