نگرشی نو در بازتعریف مفهوم ژئوپلیتیک صلح

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران ‏‎ ‎

2 استادیار جغرافیای سیاسی دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران ‏

3 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی دانشگاه خوارزمی تهران، ایران

چکیده

تحولات صورت گرفته در عرصه­های مختلف زمینه‌ساز شکل‌دهی به مباحث جدید در عرصه مطالعه ژئوپلیتیک، به عنوان دانشی جدید شده است. به نحوی که، سیر تاریخی ژئوپلیتیک نیز بیانگر این است که واژه ژئوپلیتیک در طول تاریخ تداعی کننده مفاهیمی مانند: «بحران، جنگ، رقابت» بوده است. اما امروزه بر خلاف ژئوپلیتیک قدیم، در عصر حاضر، ژئوپلیتیک جدید می­تواند به عنوان ابزاری برای توسعه همکاری­های بین­المللی و صلح مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین، نباید مطالعه تاریخی تحولات ژئوپلیتیکی جهان موجب شود تا ما ژئوپلیتیک را متهم به جنگ نماییم؛ چرا که اساساً ماهیت ژئوپلیتیک کاربردی است و می­توان از استنتاج­های ژئوپلیتیکی در جهت رفع نیازهای بشر و نه الزاماً جنگ استفاده کرد. بر این مبنا، پژوهش حاضر مبتنی بر روش تحلیل محتوا و استفاده از داده­های کتابخانه­ای در پی پاسخ به این سؤال است که چگونه می­توان مفهوم­سازی درست از ژئوپیتیک صلح ارائه داد؟ فرضیه تحقیق این است که به نظر می­رسد مفهوم­سازی درستی از ژئوپلیتیک صلح در کارهای مورد بررسی صورت نگرفته و تنها به توصیف آن از طریق بیان مثال­ها و موارد بسنده شده است. همچنین یافته­های تحقیق نشان از آن دارد که نگارندگان با توجه به تعریفی که از ژئوپلیتیک داشته­اند، توانسته­اند تا حدودی مفهوم­سازی درست و قابل قبولی از ژئوپلیتیک صلح را که تا به حال از سوی اندیشمندان ارائه نشده است، تبیین نمایند. به نظر می­رسد تبیین درست و قابل فهم از ژئوپلیتیک صلح بتواند عرصه­های مختلف علمی و اجرایی را تا حد قابل توجهی تحت تأثیر قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Attitude in Redefining the Geopolitical Concept of Peace

نویسندگان [English]

  • Afshin Mottaghi ‎ 1
  • Mohsen Janparvar ‎ 2
  • Arash ‎ Ghorbani Sepehr 3

1 Associate Professor of Political Geography, Kharazmi University of Tehran

2 Assistant Professor of Political Geography of Ferdowsi University of Mashhad

3 Ph.D. Student of Political Geography, Kharazmi University of Tehran

چکیده [English]

Developments in various fields have led to the formation of new topics in the field of geopolitical studies, as a new knowledge. In a way, the geopolitical historical course also suggests that the term "geopolitics" has been associated with concepts such as "crisis, war, competition" throughout history. But today, unlike the old geopolitics, in the present era, new geopolitics can be used as a tool for the development of international cooperation and peace. Therefore, the historic study of the geopolitical developments in the world should not lead us to accuse geopolitics of war, because essentially the geopolitical nature is applicable and geopolitical inferences can be used to meet human needs, not necessarily war. Based on this, the present study is based on the method of content analysis and the use of library data to answer the question of how can the conceptualization of the geopolitical peace be conceptualized? The research hypothesis is that the right conception of the geopolitics of peace seems to have not been carried out in the investigative work, and only to describe it through the expression of examples and cases. Also, the findings of the research show that the writers, having regard to the definition of geopolitics, have been able to explain to some extent the correct conception of the geopolitics of peace that has not yet been provided by thinkers. It seems that a genuine explanation of the geopolitics of peace can greatly affect the various fields of science and practice.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitics
  • Peace
  • Peace geopolitics