تجزیه و تحلیل دو گفتمان متعارض اروپا و آمریکا در قبال برجام

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 ‏ استادیار روابط بین الملل، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکترا روابط بین الملل، گروه روابط بین الملل، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

فعالیت های هسته ای ایران یکی از مهمترین موضوع هایی بوده که از سال 1381 و اعلام رسمی جمهوری اسلامی ایران به دستیابی به فن آوری هسته ایی بر روابط این کشور با آمریکا و اتحادیة اروپا سایه افکنده و علاوه بر مناسبات سیاسی، جنبه های دیگر روابط بین آنها را هم تحت الشعاع قرار داده است. به دنبال گفتگوهای چندجانبه ایران با شش قدرت بزرگ، سرانجام برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) با توافق نهایی وزرای امور خارجه 5+1 و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در تاریخ 23 تیرماه 1394(14 جولای 2015) به امضا رسید و پس از دو سال مذاکره، توافقی بلند مدت بین ایران و کشورهای 5+1در خصوص فعالیت های هسته ای ایران و لغو تحریم های ایران حاصل شد. تنها پس از شش روز، در تاریخ 29 تیرما 1394(20 جولای 2015) قطعنامه 2231 شورای امنیت به تصویب رسید که بر اساس آن، تحریمهای قبلی شورای امنیت لغو شده و کشورهای امضا کننده برجام، موظف به اجرای کامل تعهدات مندرج در آن شدند. اما طولی نکشید که ریاست جمهوری جدید آمریکا دونالد ترامپ علی رغم پایبندی اروپائیان به یرجام ناسازگاری خود با توافق چند جانبه بین المللی هسته ای ایران را آشکار ساخت. پرسش کلیدی در این پژوهش آن است که گفتمان های اروپا و آمریکا در قبال برجام چگونه است؟ در این راستا فرضیه اصلی پژوهش چنین است که گفتمان اروپا در قبال برجام مبنی بر حمایت از آن و در نتیجه حفظ شکل اصلی اش است در حالی که گفتمان آمریکایی ترامپ مبنی بر مخالفت با آن و در نتیجه تغییر و لغو می باشد. بر همین اساس، هدف اصلی این تحقیق فهم این رابطه در پرتوی تحلیل گفتمان اروپا و آمریکا در قبال برجام بعد از روی کار آمدن دونالد ترامپ است. از این رو روش پژوهش در این نوشتار تلفیقی از تحلیل گفتمانی و شیوه توصیف و تبیین اطلاعات خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

European and American Conflicted Discourses toward the Joint Comprehensive Plan of ‎Action ‎

نویسندگان [English]

  • Rahmat Hajimineh 1
  • Akram Salehi 2

1 Assistant Professor of International Relations, East Tehran Branch, Islamic Azad ‎University, Tehran, Iran.‎

2 Ph.D Student of International Relations, Department of International Relations, North ‎Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.‎

چکیده [English]

Iran's nuclear activities are one of the most important issues that have affected the relations between the Islamic Republic of Iran with the United States and the European Union since 2002, which in addition to political relations, also overshadowed other aspects of the relationship between them.  Following the multilateral talks of Iran with the six major powers, finally the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) was signed with the final agreement of the Foreign Ministers of 5 + 1 (the five permanent members of the United Nations Security Council China, France, Russia, United Kingdom, United States plus Germany), and the Foreign Minister of the Islamic Republic of Iran on July 14, 2015. After two years of negotiations, regarding Iran's nuclear activities and canceling Iran's sanctions, they achieved a long-term agreement…. Only six days later, on July 20, 2015, Security Council sanctioned the 2231 resolution. According to this resolution, previous Security Council sanctions have been canceled and JCPOA signatory countries were forced to implement the ccommitments which were inserted on it. However, it did not take long time that the new Presidency of America, Donald Trump, revealed his incompatibility with Iran's multilateral international nuclear agreement, in spite of the European commitment to JCPOA. The key question in this research is that, how are the European and American discourses against the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)? In this regard, the main hypothesis of the research is that, European discourse against JCPOA is based on supporting it and thus maintaining its original form, while the American discourse is based against it in a way that make it changed or canceled. Accordingly, the main purpose of this research, is to understand the similarities and differences between European and American discourse analysis toward JCPOA after Donald Trump reached the presidency. Therefore, the research method in this paper will be a combination of discourse analysis and describing and explaining information.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA)
  • Islamic Republic of Iran
  • European Union
  • ‎United States of America
  • Donald Trump