ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مطالعات منطقه ای ( گرایش اروپا) دانشگاه تهران- دانشکده حقوق و علوم سیاسی - پژوهشگر ارشد مسائل اروپا در پژوهشکده تحقیقات

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات منطقه‌ای- دانشکده علوم سیاسی و اقتصادی دانشگاه شهیدبهشتی و پژوهشگر ارشد پژوهشکده تحقیقات راهبردی

چکیده

تأثیر متغیر ایالات‌متحده آمریکا بر روابط ایران و اروپا نشان‌دهنده این روند است که بخشی از ادراکات اروپایی از تهدیدات ایران، برساخته بازیگران دیگری است که به دنبال تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران هستند. در این چارچوب راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه‌ای، تهدیدسازی از موارد اختلاف ایران و اروپا با هدف اجماع‌سازی در تحریم‌ها و اقدام علیه ایران است. برای عملیاتی کردن این رویکرد، ایالات‌متحده سعی دارد مسائل مورد اختلاف ایران و اروپا را به‌عنوان تهدید واقعی علیه اروپا از جانب ایران معرفی کند. فرضیه مقاله این است که ایالات‌متحده با همراهی متحدان منطقه‌ای خود، مهم‌ترین محرک امنیتی‌کردن و تهدیدسازی از ایران برای امنیت اروپا با هدف کشاندن آن به متن سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر اروپایی است. در این میان اختلافات میان ایران و اروپا در حوزه‌های موشکی (بالستیک) و حملات ادعایی تروریستی به خاک اروپا از مهم‌ترین مواردی است که ایالات‌متحده به دنبال امنیتی‌کردن و تهدید‌سازی از آنها برای بازیگران و نهادهای تصمیم‌ساز اتحادیه اروپا است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بخش بزرگی از ادراک تهدید اروپا از ایران برساخته بازیگران دیگری همچون ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن است که باهدف امنیتی کردن و برساخت تهدید از ایران به منظور ایجاد تنش و مهم‌تر از آن اجماع‏سازی در تحریم‌ها علیه ایران به سبک و سیاق تحریم‌های سال ٢٠١٢ است. روش مورد استفاده این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای، اسنادی و منابع الکترونیکی و پایگاه‌های اینترنتی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The United States and ُSecuritization of Iran in Europe's Perception

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Bagheri 1
  • Mohammad Gheysari 2

1 PhD student in Regional Studies- European Studies- Faculty of Law and Political Science,University of Tehran Assistant Professor of regional study- Faculty of low and political science- tehran university

2 M.Sc. Student of Regional Studies- Faculty of Political and Economic Sciences Shahid Beheshti University and Senior Researcher Institute of Strategic Research

چکیده [English]

The impact of the U.S. variable on relationship between Iran and Europe is indicative of a trend that a part of the European perceptions of Iran's threats has been constructed by other actors seeking to change the European Union's approach to Iran. In this framework, the new strategy of the United States and its regional allies is to use Iran and Europe differences to construct a threat with the aim of building consensus on sanctions and take actions against Iran. To implement this approach, the United States is attempting to introduce European and Iranian issues as a real threat posed to Europe by Iran. The hypothesis is that the United States, along with its regional allies, is the most important driver of securitization of the Iran's issue and its threat against European security with the aim of bringing it to the attention of the European governments and decision-making bodies for the purpose of consensus-building on sanctions and other measures against Iran. Meanwhile, the differences between Iran and Europe regarding missile (ballistic) and alleged terrorist attacks in the soil of Europe are among the most important issues that the United States seeks to securitize and to portray as threatening for the European actors and decision-making bodies of the European Union. The method used in this article is descriptive-analytical and it uses library tools, documentation, and electronic resources and databases to collect data

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • EU
  • Treat-Construction
  • threat -perception
  • consensus- building
بوزان، بری، ویور، الی و وویلد، جپ (۱۳۸۶). چارچوبی تازه برای تحلیل امنیت، ترجمۀ علیرضا طیب، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
شیهان، مایکل (۱۳۸۸). امنیت بین‌الملل، ترجمه سید جلال دهقانی فیروزآبادی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی
دهقانی فیروزآبادی، سید جلال و سید یوسف قرشی (۱۳۹۱). «نظریه و روش در مطالعات امنیتی کردن»، مطالعات راهبردی، سال پانزدهم، شماره ۴، صص۴۲- ۷.
مرادی‌فر، سعیده و علی امیدی (۱۳۹۳). «برسازی امنیتی فعالیت هسته‌ای ایران»، سیاست جهانی، سال سوم، شماره 4، صص ۱۴۹-۱۲۱.
یورو نیوز (04/02/2019). اتحادیه اروپا از برنامه موشک‌های بالستیک ایران «شدیداً» ابراز نگرانی کرد، قابل دسترسی در:
 https://fa.euronews.com/2019/02/04/eu-says-it-is-gravely-concerned-by-iran-s-ballistic-missile
دویچه وله (03/04/2019). نگرانی اروپا از برنامه موشکی جمهوری اسلامی و واکنش ایران، قابل دسترسی در: https://www.dw.com/fa-ir/iran/a-48178102
یورو نیوز (03/05/2019). موشک‌های بالستیک و برنامه اتمی ایران تهدیدی علیه امنیت جهانی است، بازبینی در 14/05/1398. قابل دسترسی در: https://fa.euronews.com/2019/05/30/saudi-arabia-seeks-arab-unity-over-iran-after-attacks-riyadh-looking-for-firm-reponse
AIPAC (America's Pro-Israel Lobby) (2018), Maps Iranian Missile Threat, revisit at 05/08/2019, available at: (https://www.aipac.org/learn/resources/maps/iranian-missile-threat)
Cooper.H (2019), The U.S. Has Turned Up Pressure on Iran, See the Timeline of Events, June 14, 2019
Council of the European Union (2019), Iran: Council adopts conclusions, 04/02/2019, Accessible at:https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/02/04/iran-council-adopts-conclusions/
Cronberg. T (2018), Europe Loses If The Iran Deal Collapses, DECEMBER 13, 2018
De Luce.D, Williams.A and Mitchell.A (2018), U.S. refuses European requests for exemptions from its new sanctions on Iran, July 14, 2018
Eisenstadt.M, Lincy.L, Taleblu.B and Lederman.J (2018), Iran’s Ballistic Missiles: Capabilities, Intentions, and the Evolving Threat, april2018, moderated by Josh Lederman
Erlanger.S(2018), As U.S. Sanctions on Iran Kick In, Europe Looks for a Workaround, European Journal of International Relations, Vol.14, No.4, PP 563–587.
European Leadership Network report (2019), Europes High-Stakes Balancing Act on Iran, 25 january 2019.
European Union External Action (2018), Joint statement on the re-imposition of US sanctions due to its withdrawal from the Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), Bruxelles, 06/08/2018
Geranmayeh.E (2018), Europe’s Last Push On The Iran Nuclear Deal, JULY 17, 2018
Geranmayeh.E (2019), Why the Iran nuclear deal still matters for Europe, January 16, 2019
Gramer.R and Lynch.C (2018), Pompeo Creates New Team to Pressure Iran, foreignpolicy, AUGUST 16, 2018
Hellman.A (2018), Mitigating US Sanctions on Iran: The Case for a Humanitarian Special Purpose Vehicle, European Leadership Network (ELN),26 november 2018.
Hellman.A (2019), Europes High-Stakes Balancing Act on Iran, 25 january 2019, Accessible at:https://www.europeanleadershipnetwork.org/commentary/europes-high-stakes-balancing-act-on-iran/
 Kredo.A (2018), U.S. Issues New Warning to Europe: End Business With Iran or Face Harsh Sanctions, August 2, 2018
Leonard. M(2019), Shaping Europe’s Present and Future, An Interview with Federica Mogherini, conducted by Mark Leonard, 11th January, 2019.
lobelog (2017), Europe And Iran’s Threat Perception, DECEMBER 8, 2017
Mamedov.E (2018), The Politics Behind The Sabotage Of The Iran Deal In Europe, JULY 6, 2018
 Mamedova,E. Weidenholzer, J (2017), Europe And Iran’s Threat Perception, Accessible at: https://lobelog.com/europe-and-irans-threat-perception/
McDonald, M. (2008). Securitization and the Construction of Security. European journal of international relations, 14(4), 563-587.
Norman.L and Dalton.M (2018), U.S. Accuses Iran of Terror Plots in Effort to Sway Europe, August 3, 2018 November. 5, 2018, Accessible at: https://www.nytimes.com/2018/11/05/world/europe/us-iran-sanctions-europe.html
Rózsa.E.N(2018), THE EU AND THE IRAN NUCLEAR DEAL: HOW TO PROCEED?, No. 13, July 2018
Saidi.M, Carl. N and Sameyach.J (2019), European actions remain insufficient to appease Iran, February 14, 2019, Accessible at: https://www.criticalthreats.org/briefs/iran-file/european-actions-remain-insufficient-to-appease-iran
Sanger.D, Wong.E, Erlanger.S and Schmitt.E (2019), U.S. Issues New Sanctions as Iran Warns It Will Step Back From Nuclear Deal, May 8, 2019
South, Todd,  Rempfer, Kyle  , Snow, Shawn  , Altman, Howard  and David B. Larter (2019), What war with Iran could look like, Military Times, (June 4, 2019), available at: https://www.militarytimes.com/news/2019/06/04/what-war-with-iran-could-look-like.
Stritzel, H. (2007). Towards a theory of securitization: Copenhagen and beyond. European journal of international relations, 13(3), 357-383.
Trainer, Mark (06/07/2019), Iran nuclear deal didn’t stop Iran’s aggression, Share America, available at: https://share.america.gov/iran-nuclear-deal-didnt-stop-irans-aggression/
Thenationa(2019), EU issues stark warning to Iran on missiles and human rights, February 5, 2019, Accessible at: https://www.thenational.ae/world/europe/eu-issues-stark-warning-to-iran-on-missiles-and-human-rights-1.821905
U.S Department ot state, national counter terrorism centre(2018), Select Iran-Sponsored Operational Activity in Europe, 1979-2018, JULY 5, 2018, Accessible at: https://www.state.gov/select-iran-sponsored-operational-activity-in-europe-1979-2018/
U.S Department ot state, national counter terrorism centre(2018), Lebanese Hezbollah Sponsored Operational Activity in Europe, 1979-2018, JULY 5, 2018, Accessible at: https://www.state.gov/select-iran-sponsored-operational-activity-in-europe-1979-2018/
United States Department of State, national counter terrorism centre (2018), Country Reports on Terrorism 2017, SEPTEMBER 19, 2018
Wæver, O. (1993). Securitization and desecuritization (p. 48). Copenhagen: Centre for Peace and Conflict Research.
Wroughton.L (2018), U.S. Secretary of State names Brian Hook special envoy for Iran, AUGUST 16, 2018
Theguardian (2018), Iran missile tests may breach UN resolution, France and UK warn, December 3, 2018
Thenational(2017), Nuclear deal signatories condemn Iran's 'satellite rocket' launch, July 29, 2017, Accessible at: https://www.thenational.ae/world/mena/nuclear-deal-signatories-condemn-iran-s-satellite-rocket-launch-1.615218
سایت‌های اینترنتی: