ایالات متحده و برسازی خطر امنیتی ایران در ادراک اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تأثیر متغیر ایالات‌متحده آمریکا بر روابط ایران و اروپا نشان‌دهنده این روند است که بخشی از ادراکات اروپایی از تهدیدات ایران، برساخته بازیگران دیگری است که به دنبال تغییر رویکرد اتحادیه اروپا در قبال ایران هستند. در این چارچوب راهبرد جدید ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه‌ای، تهدیدسازی از موارد اختلاف ایران و اروپا با هدف اجماع‌سازی در تحریم‌ها و اقدام علیه ایران است. برای عملیاتی کردن این رویکرد، ایالات‌متحده سعی دارد مسائل مورد اختلاف ایران و اروپا را به‌عنوان تهدید واقعی علیه اروپا از جانب ایران معرفی کند. فرضیه مقاله این است که ایالات‌متحده با همراهی متحدان منطقه‌ای خود، مهم‌ترین محرک امنیتی‌کردن و تهدیدسازی از ایران برای امنیت اروپا با هدف کشاندن آن به متن سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر اروپایی است. در این میان اختلافات میان ایران و اروپا در حوزه‌های موشکی (بالستیک) و حملات ادعایی تروریستی به خاک اروپا از مهم‌ترین مواردی است که ایالات‌متحده به دنبال امنیتی‌کردن و تهدید‌سازی از آنها برای بازیگران و نهادهای تصمیم‌ساز اتحادیه اروپا است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که بخش بزرگی از ادراک تهدید اروپا از ایران برساخته بازیگران دیگری همچون ایالات متحده آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن است که باهدف امنیتی کردن و برساخت تهدید از ایران به منظور ایجاد تنش و مهم‌تر از آن اجماع‏سازی در تحریم‌ها علیه ایران به سبک و سیاق تحریم‌های سال ٢٠١٢ است. روش مورد استفاده این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و از ابزار کتابخانه‌ای، اسنادی و منابع الکترونیکی و پایگاه‌های اینترنتی برای گردآوری داده‌ها استفاده شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The United States and ُSecuritization of Iran in Europe's Perception

چکیده [English]

The impact of the U.S. variable on relationship between Iran and Europe is indicative of a trend that a part of the European perceptions of Iran's threats has been constructed by other actors seeking to change the European Union's approach to Iran. In this framework, the new strategy of the United States and its regional allies is to use Iran and Europe differences to construct a threat with the aim of building consensus on sanctions and take actions against Iran. To implement this approach, the United States is attempting to introduce European and Iranian issues as a real threat posed to Europe by Iran. The hypothesis is that the United States, along with its regional allies, is the most important driver of securitization of the Iran's issue and its threat against European security with the aim of bringing it to the attention of the European governments and decision-making bodies for the purpose of consensus-building on sanctions and other measures against Iran. Meanwhile, the differences between Iran and Europe regarding missile (ballistic) and alleged terrorist attacks in the soil of Europe are among the most important issues that the United States seeks to securitize and to portray as threatening for the European actors and decision-making bodies of the European Union. The method used in this article is descriptive-analytical and it uses library tools, documentation, and electronic resources and databases to collect data

کلیدواژه‌ها [English]

  • US
  • EU
  • Treat-Construction
  • threat -perception
  • consensus- building