سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران ‏(2012-2018)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

روسیه‌ پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروری بازیگری است در ردیف قدرت‌های منطقه‌ای و رو به سمت قدرت جهانی شدن که شاهد تغییر در اولویت‌های راهبردی آن بوده‌ایم. جمهوری اسلامی ایران بعد از فروپاشی شوروی، جایگاه متمایزی در سیاست خارجی روسیه دارد. روابط ایران و روسیه فارغ از الزامات ناشی از همجواری جغرافیایی، سوابق تاریخی، همکاری‌های اقتصادی و روابط منطقه‌ای همواره یکی از مسائل مورد توجه در سه سطح داخلی در میان نخبگان ایران و روسیه، سطح منطقه‌ای و بین‌المللی بوده است. در دوران ریاست جمهوری پوتین به ‌ویژه از سال 2012، ایران از اهمیت قابل توجهی در سیاست خارجی روسیه برخوردار شد و جهت‌گیری آن به سمت مشارکت راهبردی روسیه در منطقه خاورمیانه و جمهوری اسلامی ایران سوق پیدا کرد. در پرتو این رویکرد، روابط گسترده ایران و روسیه در زمینه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و امنیتی در سطح دو متحد استراتژیک ارتقا یافت. سوال اصلی که در این پژوهش مطرح می‌شود این است که رویکرد حاکم بر سیاست خارجی اتحادیه اروپا و روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران بین سالهای 2012 تا 2018 چگونه بوده است؟ در پاسخ باید گفت که رویکرد اصلی سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری اسلامی ایران متاثر از تفاوت هویتی روسیه از غرب و شباهت‌ها با جمهوری اسلامی ایران در تقابل با غرب بوده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی و روش گردآوری داده‌ها منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Russian Foreign Policy Towards the Islamic Republic of Iran ‎2012-2018‎

چکیده [English]

After the collapse of the Soviet Union, Russia began its role in the rank of regional powers and globalization with a shift in its strategic priorities. The Islamic Republic of Iran has had a distinct place in Russian foreign policy since the collapse of the Soviet Union. Relations between Russia and Iran, apart from the requirements of geographical proximity, historical records, economic cooperation, and regional relations have always been one of the issues of concern at the three domestic levels among the Iranian and Russian, regional and international elites. During Putin’s presidency, especially since 2012, Iran has gained significant position in Russian foreign policy and has shifted its focus to Russian strategic partnership in the Middle East and the Islamic Republic of Iran. In this regard, broader Iran-Russia relations in the political, economic, military and security fields were promoted at two strategic allies levels. This main question is arisen: what has been the attitude of EU and Russian foreign policy towards the Islamic Republic of Iran between 2012 and 2018? In response, it should be noted that Russia’s main foreign policy approach to the Islamic Republic of Iran has been affected by the Russian identity difference from the West and similarities with the Islamic Republic of Iran in contrast to the West. The research method was descriptive-analytical and the data were collected by documentary method and internet resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Relations
  • Russia
  • Islamic Republic of Iran
  • Iran nuclear case
  • JCPOA