جایگاه ژئوپلیتیکی خلیج‌فارس در راهبرد و الگوی امنیتی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین

2 استادیار گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران.

چکیده

تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین سیستم‌های امنیتی و ترانزیت انرژی در جهان است. اما، تنگه هرمز دارای یک سیستم امنیتی بسیار شکننده است. تفاوت‌ها و منافع متنوع بین دولت‌های منطقه‌ای و حضور دائم نیروهای آمریکایی طبیعت و ساختار سیستم امنیتی آن را پیچیده می‌سازد. هدف اصلی این مقاله تحلیل مهم‌ترین متغیرهایی است که سیستم امنیتی خلیج‌فارس را با تمرکز بر ویژگی‌های ژئوپلیتیکی منطقه شکل می‌دهد
روش: این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی سعی دارد راهکارهایی را در جهت کنترل و جلوگیری از آسیب‌پذیری ناشی از این چالش‌ها منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای ارائه نماید.
. طول تنگه هرمز ۱۵۸ کیلومتر و عرض آن از بندرعباس تا راس شوریط در عمان بین ۵۶ تا ۱۸۰ کیلومتر می‌باشد. ژرفای تنگه هرمز از خلیج‌فارس بیشتر است و به دلیل شیب تند کف آن از قسمت شمال به جنوب متغیر است، درنتیجه بیشترین خط ساحلی آن در راستای کرانه‌های ایران قرارگرفته است. ایران با دارا بودن موقعیت ارزند ه در ژئوپلیتیک خلیج‌فارس و تنگه هرمز، می‌تواند با ایفای نقش مؤثری در امنیت منطقه‌ای و جهانی و پیوند زدن منافع و امنیت ملی خود به امنیت جهانی، منافع و امنیت ملی خود را نیز تأمین نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Geopolitical position of the Persian Gulf (Strait of Hormuz) in the strategy of the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • Suroush Amiri 1
  • Ghafar Zareei 2

1 police university member

2 .

چکیده [English]

Strait of Hormuz is one of the most important security and energy transit systems in the world. However, the Strait of Hormuz has a very fragile security system. Differences and benefits between regional governments and the constant presence of US forces complicate nature and the structure of its security system. The main purpose of this paper is to analyze the most important variables that shape the Gulf security system by focusing on the geopolitical features of the region. The length of Hurmoz is 158 km and its width from Bandar Abbas to Ross Shurat in Oman is between 56 and 180 km. The depth of the Strait of Hormuz is greater than the Persian Gulf, and varies from north to south due to its steep slope, so that the proximity of the Lark Island is about 36 meters and reaches more than 100 meters on the southern coast and near the Mosandam Peninsula. The maximum depth of water in the Gulf is 90 meters. Its arch is facing the north and facing the Iranian plateau, resulting in its largest coastline along the Iranian coast.
This article, by descriptive-analytical method, seeks to identify strategies for controlling and preventing the vulnerability caused by these regional and trans-regional challenges.
Iran, having a valuable position in the geopolitics of the Persian Gulf and the Strait of Hormuz, can play its role in regional and global security .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geopolitical Approach
  • Regional security
  • Strait of Hormuz
  • Islamic Republic of Iran